Školní inspekce se zaměří na etickou výchovu a její vliv na školu

Česká školní inspekce bude zjišťovat, v jakém rozsahu a formě se na základních školách a víceletých gymnáziích učí etická výchova. Zaměří se také na to, jaký vliv to má na klima ve škole, tedy na její celkovou atmosféru. Nyní se tento volitelný předmět učí na více než pěti stovkách vzdělávacích institucí, bylo proškoleno přes 3000 pedagogů. Etická výchova se do vzdělávacích plánů dostala před pěti lety jako nepovinný předmět. "Podle našich zkušeností se ve školách, které ji zavedly, daří výrazně omezovat šikanu a další negativní jevy a celkově zlepšovat atmosféru," uvedl v tiskové zprávě ředitel obecně prospěšné společnosti Etická výchova Dušan Drabina.