Slovní salát

0:00
/
0:00

Líbí se mi spojení slovní salát. Dřív jsem si ho nikdy nevšimla. Myslím, že do obecného užití začalo pronikat v poslední době. Je velmi názorné a opisné.

Zeleninu do salátu nakrájíme a rozmícháme. Jednotlivé kousky se nacházejí bez jakékoliv logiky vedle sebe. A takhle vypadá i výpověď, o které řekneme, že je to slovní salát. Je to nesourodý celek, směsice všeho možného. Toto je definice při užití v obecném jazyce, kam se spojení dostalo z oblasti psychiatrie. Tento přechod termínu do obecného užití nazýváme determinologizací. Termín, který musí být přesně definovaný, se začne užívat v neodborném kontextu, rozšiřuje se jeho význam a mění se i jeho spojitelnost.

Podívejme se na užití spojení slovní salát v odborných kontextech, které jsem našla na internetu:

- Levi píše v knize Já a my o poslední etapě schizofrenického myšlení, která se projevuje slovním salátem - z integrálu a krematoria pak vznikne kremigrál.

- Maniodepresivní psychóza: Při těžké formě mluví nesrozumitelně (tzv. slovní salát), kdy myslí tak rychle, že nestačí dokončit větu...

- Lidé trpící schizofrenií často nejenom uvažují, ale i mluví nesouvisle, vytvářejí neologismy a komolí běžné výrazy. Krajní variantou takového narušení je tzv. slovní salát, kdy je verbální vyjádření zcela nesouvislé, což znamená, že neexistuje mezi jednotlivými slovy žádná spojitost.

A teď podívejme na některé kontexty z korpusů, tedy na užití tohoto slovního spojení v běžném jazyce:

- Před dvěma měsíci byl na ustavujícím sjezdu Lékařské komory jeho projev označen za "slovní salát"

- ...v knize může stát amorfní slovní salát, jenž chutná možná jeho tvůrci, čtenář však před ním stojí poněkud užasle a bezradně...

- ...tak vidíme poslance Langra a Grosse, kterak se kroutí a hledají krkolomná vysvětlení pro slovní salát svých předsedů...

- Tzv. slovní salát se skládá ze smysluplných slov, jejichž řazení však nedává žádný smysl.

Musíme přiznat, že výskyt spojení slovní salát není věc v jazyce zcela nová. Dodnes ale má velmi nízkou frekvenci. Motivace vzniku tohoto spojení je velmi průhledná a uživatel mu porozumí, aniž by musel záměrně studovat jeho význam. Můžeme tedy očekávat jeho šíření.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz