Soudním znalcům budou za nekvalitní posudek hrozit až stotisícové pokuty

Foto: ČTK

Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit dohled na soudními znalci. Novelou zákona chce odstranit jejich nespolehlivost a nízkou odpovědnost. Chce zabránit tomu, aby soud musel na jejich posudky čekat dlouhé měsíce nebo dokonce roky. Soudních znalců přitom dnes v Česku působí více než 10 tisíc. Novelu představil v úterý ministr Jiří Pospíšil.

Foto: ČTK
"My se potýkáme dnes a denně s desítkami stížností účastníků soudního řízení právě na činnost soudních znalců."

Lidé si stěžují například na posudky, které si vzájemně protiřečí. Jsou známy případy, kdy dva rozdílné posudky pro protistrany u soudu vypracoval jeden a tentýž soudní znalec. Jiné posudky jsou výrazně nadhodnocené nebo naopak podhodnocené, takže vzbuzují podezření na korupci. Přitom právě znalecký posudek bývá pro soud rozhodující. Novela by měla nahradit současný zákon, který je už zastaralý:

"Ta úprava, která dnes upravuje postavení soudních znalců, je nedokonalá. A proto je třeba ji novelizovat tak, jak navrhujeme, aby postih soudních znalců mohl být podle jasných procesních pravidel, a ministerstvo tak mohlo účinně kontrolovat jejich činnost."

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil,  foto: ČTK
Jiří Pospíšil také vysvětlil, co bude novela zákona u soudních znalců zejména postihovat:

"Nekvalitně provedený znalecký posudek, bezdůvodné odmítnutí realizace posudku a nedodržení stanovené lhůty pro zpracování posudku."

Dnes znalci za podobné prohřešky nenesou téměř žádnou odpovědnost, připomněl ministr. Napříště ale budou sankce pro nepoctivé nebo neodpovědné znalce poměrně citelné:

"Za méně závažné přestupky pokuta až do 50 tisíc korun, za závažnější pokuta až do sto tisíc korun, či případně možnost vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků. Nově bude zákon obsahovat tzv. princip třikrát a dost. Nebude možný opětovný zápis soudního znalce do seznamu, pokud byl vyškrtnut ve lhůtě kratší než tři roky."

Novelu uvítala soudcovská unie. Podle jejího prezidenta Tomáše Lichovníka soudcům ztěžuje práci to, že musí na posudky dlouho čekat. Ty přitom často nejsou ani příliš kvalitní:

"Tam to zřejmě souvisí s nedostatečnou odpovědností znalců za jejich práci. Teď se nechci dotknout těch kvalitních znalců, kteří dobře odvádějí svou práci, ale oni sami jistě vědí, že ne všichni jsou takoví. Rychlost je další problém, protože zvláště někteří znalci v některých oborech jsou značně přetížení."

Sami soudní znalci ale s novelou zákona nesouhlasí. Podle předsedy jejich komory Vladimíra Váchy je problém v tom, že jsou špatně ohodnoceni:

"Úhradová vyhláška ministerstva nedoznala žádných valorizačních změn. Sazby jsou hluboko pod režijními náklady."

"Znalci mají nárok na sto až tři sta padesát korun za hodinu. Je otázka, jestli za vysoce kvalifikovanou znaleckou činnost je to odpovídající,"

Stínový ministr spravedlnosti Jiří Dienstbier
upřesnil stínový ministr spravedlnosti za ČSSD Jiří Dientsbier. Podle znalce Jindřicha Kratiny situaci nenapraví novela, která přinese znalcům jen povinnosti a žádná práva, ale zákonem daná profesní komora.

"Komora soudních znalců je občanské sdružení, které bohužel má stejné pravomoci jako Spolek pro chování drobného zvířectva. Bohužel to není dáno zákonem, jako jsou lékařská komora nebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků atd. Ty mají právo spolurozhodovat o tom, kdo bude moci vykonávat tuto činnost. My toto právo nemáme, proto nemáme ani právo tyto znalce hodnotit. To dělá úředník u soudu nebo soudce, který tomu vůbec nerozumí. Čili pokud nebude zřízena komora ze zákona, nemůže být v tomto státě nikdy ve znalectví pořádek."

Novelu zákona o soudních znalcích a tlumočnících posoudí vláda a parlament. Pokud ji schválí, měla by platit od podzimu příštího roku.