Státní koncepce podpory sportu má zajistit více sportujících dětí i šampionů

MŠMT přichází s novou koncepcí státní podpory sportu. Materiál vychází ze studie, podle níž sport přináší daleko více peněz do rozpočtu země, než z něj dostane. Ministerstvo proto uvažuje, že by v budoucnosti mohly do českého sportu plynout příjmy např. z restaurací, sázkových kanceláří i ČT. To je však jen výseč celé koncepce, o které s náměstkem pro sport na ministerstvu školství Janem Kocourkem hovořil Jan Hloch...

Pane Kocourku, kde se vzala idea vypracovat takto ucelenou koncepci?

"V jednotlivých sdruženích probíhala celou dobu. Teď se podařilo pouze to, že se všechny subjekty daly dohromady a to jak státní správa, zástupci sportovního prostředí i akademiků. Vytáhli jsme své návrhy a argumenty a sestrojili tento materiál."

Kolik lidí, případně organizací, se na nové koncepci podílelo?

"Na poslední koncepční schůzce bylo přes čtyřicet lidí, ale to zdaleka nebylo všechno, protože každé sdružení si to odnášelo k sobě dovnitř, kde probíhala další diskuse."

Jaké jsou hlavní priority státní koncepce sportu?

"Priority jsou stále stejné. První je talentovaná mládež, ale to nemluvíme jenom o reprezentantech, protože v šesti letech potřebujeme základnu a pohybovou průpravu, takže tam rozhodně není zaměření na výsledek. Druhou je státní reprezentace. Chceme, aby došlo k jasnému propojení sportovních svazů a resortních sportovních center. Doplnil bych sport pro všechny. Je to záležitost, která se tu odehrává každý den a to přechází do sportovní infrastruktury, kde potřebujeme zajistit sportoviště a to jak neinvestičně, tedy provozně, tak investičně, což znamená jejich obnovou."

Dotkl jste se v úvodu své odpovědi mládeže. Jak změnit současný trend, kdy děti více sedí u počítačů než aby sportovali?

"Od roku 2005 nám stoupla porodnost nad 100 tisíc a to znamená, že v roce 2011 musíme mít dostatek sportovišť, které jim nabídneme, aby měli ten svůj čas, kde trávit. Jestliže tam přijde mnohem více dětí, tak to zajistí, že nebudou u těch počítačů a nebudou dělat mnohem horší věci. Jestliže se některé z nich dostanou do reprezentace, tak budou fungovat jako vzory pro ostatní, což zajistí další počet jejich následovníků. Ten cyklus je prokázán a také potom na sportoviště dostaneme nejen děti, ale i jejich rodiče. Na tom může společnost jenom vydělat, počítačů už se nikdy nezbavíme, ale každopádně je omezíme na to pozitivní, co nám mohou dát a k tomu pohybu se vrátíme."

Jakým způsobem chcete v době ekonomické recese přesvědčit MF a vlastně i společnost, že se investované prostředky do této koncepce vrátí?

"Náš program, pokud nebude rozpočtové provizorium, tak část na investice je na ministerstvu připravena. Já si nemyslím, že je dostatečná, ale je to realita. Nebudu slibovat, že v rámci investic nebo údržby bude více, ale pro rok 2010 je zajištěn alespoň standard roku 2009."

Myslíte si, že by českému sportu pomohlo, kdyby zde bylo ministerstvo sportu, tak jak je tomu v některých zemích EU?

"Nejsem politik, ale moje odborné vyjádření je, že nejsem pro vznik ministerstva sportu. Úředníci a úřad spolykají tolik finančních prostředků, které je lépe využít pro sport. Jsem však přesvědčen o tom, že sport by si zasloužil svou jasně definovanou rozpočtovou kapitolu. Není to o nákupu nových aut a kanceláří, ale sportu bychom měli poskytnout jasně definovaný objem a záruky, aby jednotlivé organizace věděly s jakými prostředky budou dlouhodobě pracovat."

Autor: Jan Hloch
klíčové slovo:
spustit audio