Mezinárodní cena vévody z Edinburghu slaví 60 let, do programu se mohou zapojit i Češi

Foto: oficiální facebook DofE Award Czech Republic

Program DofE je zkratka anglického názvu Duke of Edinburgh, v překladu program vévody z Edinburghu. Jak už název napovídá, založil ho vévoda z Edinburghu, tedy princ Philip, manžel britské královny Alžběty II., spolu s německým pedagogem Kurtem Hahnem a vedoucím první úspěšné expedice na vrchol Mount Everestu, lordem Huntem. Program byl založen v roce 1956, letos se tedy slaví jeho 60. výročí. V České republice mají studenti možnost se do programu zapojit už od roku 1995. V čem tento celosvětově rozšířený program spočívá, a čím je tak výjimečný, na to se Kristýna Maková zeptala olomouckého koordinátora DofE a zároveň ředitele Nadačního fondu Pomozme dětem žít lépe, Radana Kuči:

Foto: oficiální facebook DofE Award Czech Republic
Řekněte mi prosím, co je to DofE?

"DofE je mezinárodní program pro všechny mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Je to program, který se zabývá mimoškolním vzděláváním a zážitkovou pedagogikou. Děti účastnící se tohoto programu jsou vedeny k tomu, aby byly trpělivé a aby se po dobu alespoň 6 až 24 měsíců věnovaly nějaké zájmové mimoškolní činnosti, a to ve více oblastech."

Účastníci programu DofE se věnují aktivitám hned ve třech oblastech. Těmi jsou sport, rozvoj talentu a dobrovolnictví. Pokračuje Radan Kuča:

Účastníci programu DofE Czech Republic,  foto: oficiální facebook DofE Award Czech Republic
"První oblastí je sport, druhou oblastí je rozvoj svého talentu, což může být například hra na hudební nástroj, může to být cizí jazyk, ale také nějaká rukodělná dovednost. Další oblastí je dobrovolnictví. Nejčastěji se studenti věnují například mladším spolužákům, které doučují předměty do školy nebo učí angličtinu. Může to být ale i pomoc v nemocnicích, pomoc v domech seniorů, ale i pomoc v knihovně, dokonce i ve školní knihovně."

Celý program má vést účastníky také k samostatnosti. Nejinak je tomu na jeho konci.

Účastníci programu DofE Czech Republic,  foto: oficiální facebook DofE Award Czech Republic
"Na konci programu čeká mladé studenty tzv. dobrodružná expedice. Vyrážejí na dvou, tří nebo čtyřdenní vandr do přírody. Vezmou si stan, svoje zásoby jídla, ze kterých musejí být schopni zvládnout celou cestu. Tu cestu si sami naplánují. A v rámci cesty sledují i nějaký konkrétní cíl, například poznávají historii, kulturu nebo přírodu dané lokality."

"Tento program má tedy za cíl připravit mladé lidi na budoucí život i na budoucí profesi, a to tak, aby se naučili se sami o sebe postarat, poradit si v tom dnešním složitém světě. Myslím si, že cílem je, aby se tito mladí lidé stali mimořádnými osobnostmi."

Co si představit pod pojmem mimořádná osobnost?

Dobrovolnice Bára,  která díky DofE nalezla dědečka,  foto: oficiální facebook DofE Award Czech Republic
"Mimořádná osobnost je takový člověk, který získá spoustu vlastností, které mu v životě budou velmi prospěšné, a to jak při studiu, nebo potom v zaměstnání, ale i manželství a dalších sférách života. A to zejména soucit, trpělivost, vytrvalost, odvahu. To jsou všechno vlastnosti, které tento program podporuje, protože aby v něm člověk vydržel, musí trpělivě plnit stanovené cíle, které si sám určí. A třeba v rámci dobrovolnictví musí myslet nejen na sebe, ale i na jiné lidi, potřebné lidi. A to všechno jsou vlastnosti, které potom takový člověk v životě využije."

DofE je mezinárodní program. Spolupracujete při jeho realizaci i s jinými zeměmi?

"Mezinárodní cena Vévody z Edinburghu momentálně funguje přibližně ve 144 zemích světa. Po celém světě jsou tedy zapojeny miliony studentů. Existují i vzájemné výměny mezi jednotlivými organizacemi navzájem. Po celém světě ho podporuje řada velmi významných osobností. Jednou z těch hlavních osobností je princ Philip, vévoda z Edinburghu, tedy manžel britské královny Alžběty II. Letos se dožil 95 let. A shodou okolností právě letos v květnu předával cenu studentce z Ostravy, Tereze Fojtíkové, která byla pozvána na audienci do Buckinghamského paláce do Londýna. Řada významných osobností se snaží dát tomuto programu punc opravdu mimořádné důležitosti a prestiže. Momentálně se zřizuje národní centrum i na Slovensku. Organizátory v jejich úsilí podpořil i slovenský prezident Andrej Kiska."

Podporují některé české osobnosti program DofE?

"V České republice program podporují tzv. patroni, mezi které patří například rybář Jakub Vágner nebo cestovatel Dan Přibáň. Tento program má v České republice poměrně velkou historii. Už 20 let zde existuje národní centrum. V tomto roce se programu DofE účastní přibližně 1500 studentů. Náš nadační fond zřídil od letošního roku místní centrum také v Olomouci. Takže i v Olomouci je možné, aby se studenti ze střední Moravy zapojili do tohoto programu. Celkově v České republice působí přibližně stovka tzv. místních center, většinou na základních a středních školách, v dětských domovech a domovech dětí a mládeže."