Stránky z Urbánkových deníků

Zdeněk Urbánek - Stránky z deníků
0:00
/
0:00

V nakladatelství Atlantis vyšly deníkové záznamy Zdeňka Urbánka. Očima tohoto spisovatele, překladatele, ale především intelektuála napojeného na umělecké a duchovní elity českého národa, sledujeme ve "Stránkách z deníků" lidi a země, které potkával a poznával v uplynulých deseti letech. Do záznamů se promítá Urbánkova bohatá životní zkušenost sahající až do období Masarykovy první republiky. Rozhovor s autorem natočil Vilém Faltýnek.

V kterých obdobích života jste si, pane Urbánku, deník psal a kdy jste si ho nepsal?

"Dá se říct, že ve všech obdobích nějaký čas, někdy hodně často, někdy méně často, jsem si psal cosi jako deníky. Nebo to byly vlastně poznámky k povídkám, k eventuálním románům nebo esejům. Takže papíru jsem popsal hodně. A když jsem to vybíral, když jsem se už konečně rozhodl, že z toho udělám knihu, tak jsem byl sám na sebe doufám velmi přísný a hleděl jsem to co nejvíc spresovat. A přál jsem si, aby to bylo maximum takových 250, 300 stránek. Ale bylo to ještě delší, než to nakonec vyšlo, a to ještě při korekturách to četl dr. Zelenka, redaktor z někdejšího Odeonu. Bohužel nebyl, zdá se mi, dost přísný. To vydání skoro o víc než o rok prodloužili, mělo to vyjít loni, ale mám dojem, že to je odpovědně a dobře udělané."

Myslel jste na možnost publikace, když jste ty texty psal?

"Myslel jsem na možnost užití těch textů jako jiného materiálu a taky k tomu v některých případech došlo, že nějaká esej vznikla z toho, co jsem si v několika odstavcích zapsal. Byly to záznamy pro další práci, to v každém případě. I ty hotové texty, jak jsou teď vytištěny, byly ještě zpracovány v posledních momentech před odevzdáním k tisku. Říkám momenty, ale to byly měsíce. S tím brněnským nakladatelstvím Atlantidou byla vynikající spolupráce."

Zdeněk Urbánek se narodil v říjnu roku 1917 a prožil život v osmi zemích, počínaje Rakousko Uherskem a samostatnou Českou republikou konče. Zdeněk Urbánek v mládí patřil do literárního okruhu kolem Kamila Bednáře, pojilo ho blízké přátelství s Jiřím Ortenem. Po válce Urbánek přestal psát vlastní literární práce a soustředil se na překládání, především z angličtiny. V 70. a 80. letech se přátelí s Václavem Havlem, patří k prvním Chartistům. Svůj bohatý život rekapituloval v třídílných Stvořitelích světa. Ve Stránkách z deníků se zkušenost promítá do vnímání současných událostí domácích i zahraničních. Záznamy po úvodních 30 stranách, které se vracejí do let 1986-87, popisují Urbánkovy setkání a cesty do zahraničí z let 1993-99. Je něco, co navzdory bohatství životních prožitků vzbuzuje pocit promarněné příležitosti?

"Jistě, tohle vědomí ve mně je, hlavně že jsem ta fakta, která mě zaujala, nedokázal využít k napsání patřičně významných textů."

Pracujete na něčem? Chystáte nějakou další knížku nebo překlad?

"Překlad ne. Chtěl na mně například můj syn, abych napsal pohádky pro jeho děti na Vánoce, což jsem bohužel neudělal, protože jsem se zároveň snažil obnovit aktivitu deníkáře z toho nového období. A hlavně z období, kdy umřelo tolik mých přátel, včetně mé dcery. K tomu mám určité množství poznámek a možná z toho vznikne nějaký celek."