Středoškoláci z ciziny mají u maturity potíže s češtinou

Mnozí středoškoláci, pro něž není čeština mateřským jazykem, selhávají u maturity z češtiny. Potíže jim dělá hlavně slohová práce, jejíž požadavky jsou nastaveny pro rodilé mluvčí. Česká školní inspekce (ČŠI) v nedávno zveřejněné tematické zprávě doporučuje, aby se podoba maturity pro tuto skupinu žáků řešila systémově. Optimálně by měli zkoušku skládat na základě přístupu k češtině jako k cizímu jazyku. Statistiky úspěšnosti cizinců u maturit nejsou. V současné době mají cizinci, kteří pobývají v Česku méně než čtyři roky, nárok na prodloužení času na vypracování didaktického testu o patnáct minut. U slohové práce mají navíc třicet minut a mohou používat překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Kristýna Titěrová ze společnosti META, která se problematikou vzdělávání cizinců v českých školách zabývá dlouhodobě, poukázala na to, že toto zvýhodnění mnohým cizincům nestačí.