České školství čekají změny

Ondřej Liška, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška je v čele resortu už více než sto dní. Jak se mu doposud vedlo a jaké změny ve školství nastanou?

Ondřej Liška,  foto: ČTK
Ministerstvo převzal v prosinci roku 2007 po Daně Kuchtové, své kolegyni ze Strany zelených. Při svém nástupu dával největší důraz na zlepšení komunikace, dokončení velké novely školského zákona a v neposlední řadě na postup v oblasti přípravy operačních programů pro čerpání evropských peněz. Jak se ministrovi povedlo některé své záměry naplnit?

"Myslím, že se nám podařilo rozhodně stabilizovat úřad personálně. Máme nyní plný tým náměstků a náměstkyň, kteří mají přesně rozdělené kompetence. Podařilo se zrychlit přípravu důležitých projektů jako jsou státní maturity, jako je problematika odborného vzdělávání, jako jsou evropské fondy. Samotná skupina, která se věnuje operačním programům EU, zaznamenala nárust kvalitních spolupracovníků pracovníků, ten proces je nyní pod kontrolou."

Foto: ČTK
Asi nejčastěji zmiňovanou změnou je zavedení nové podoby maturitní zkoušky. Ta bude mít dvě části: školní, různou v jednotlivých školách a státní, společnou. Od roku 2010 budou žáci společnou státní část maturitní zkoušky povinně skládat z češtiny a volitelného předmětu - cizího jazyka nebo matematiky. K tomu si mohou přidat až tři nepovinné předměty. V roce 2012 se zkouška změní tak, že v povinné části bude český a cizí jazyk, matematika se přesune ke dvěma dalším předmětům do volitelné oblasti. Kromě ní by si studenti mohli vybírat také ze základů společenských věd a informatiky. Přibrat by si také mohli ještě další, nepovinné předměty. Ředitel školy by ale mohl žákům nařídit, aby maturovali např. z matematiky. Musel by to ale říci dostatečně dopředu, aby se žáci, kteří z tohoto předmětu maturovat nechtějí, na školu vůbec nehlásili.

Novinkou jsou dvě úrovně maturitní zkoušky. Jejich zavedení vyplývá z rozdílného typu škol. Některé střední školy si na původní jednotnou podobu maturity stěžovaly. Spokojená s ní nebyla především gymnázia, kterým se zkouška často zdála příliš lehká.

"Ta dvouúrovňovost umožní studentům vlastní životní perspektivu, zda chtějí nebo nechtějí např. pokračovat ve vysokoškolském studiu. Zároveň pokud se rozhodnou pro nižší variantu, potom si mohou kdykoliv, ať už ten samý rok nebo kdykoli později v životě, si to vzdělání doplnit o ten vyšší standard."

Těžší variantu maturity by tedy měli skládat především ti žáci, kteří hodlají ve studiu dále pokračovat na vysoké škole. Změny plánuje ministr i v dalších oblastech školství. Například bude zpoplatněn poslední ročník mateřských škol. Měl by být také odstraněn spodní limit pro počet žáků ve škole nebo třídě. Změny nastanou také v oblasti vysokého školství.