Slohem z češtiny začaly letošní státní maturity

Foto: Filip Jandourek, Archivo de ČRo

V České republice začínají státní maturity. Zúčastní se jich více než 68 tisíc středoškoláků. První částí zkoušky je středeční slohová práce z češtiny. Kromě českého jazyka budou studenti povinně maturovat ještě z cizího jazyka nebo matematiky.

Maturitní testy,  foto: Filip Jandourek,  archiv ČRo
U slohové práce z českého jazyka si mohou studenti vybírat ze šesti témat, která školy dostaly s mírným předstihem. Každá práce musí obsahovat nejméně 250 slov a maturanti mají na její vypracování 110 minut. Školy poté texty prací naskenují a zašlou k centrálnímu vyhodnocení do organizace CERMAT, která maturitní zkoušku již tradičně připravuje. V minulých letech byly se skenováním problémy, s novou technikou, kterou školy dostaly, by se už ale neměly opakovat. Říká to ředitelka CERMATu Michaela Kleňhová: "Všechny školy, které mají maturitní obory, dostaly nové terminály, to znamená nové počítače, tiskárny a skenery. Na tyto tiskárny máme i nakalibrovanou techniku v CERMATu, Vše je otestováno a mělo by fungovat."

Centrální hodnocení maturitních prací ale kritizuje Společnost učitelů českého jazyka a literatury. V minulosti se v něm objevovala řada chyb. Ministerstvo školství proto připravuje změnu, podle které by od roku 2021 měli písemné práce znovu opravovat učitelé přímo ve školách. Potvrzuje to ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO: "Skutečně nevidím přínos anonymního hodnocení na centrální úrovni. Myslím, že daleko důležitější je znalost specifik konkrétního žáka. Stát by si vzal na starosti didaktické testy, což by vedlo ke zrychlení celého procesu."

Reforma maturit je na dohled | Foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas
Povinné státní maturity pokračují ve čtvrtek písemnou prací z cizího jazyka. V minulých letech se písemky psaly až začátkem května, Marek Lehečka z CERMATu však vysvětluje, proč organizace termín posunula: "Hlavním důvodem posunutí termínu písemných prací z cizího jazyka je zejména zajištění je zejména zajištění včasného ohodnocení písemných prací. Zároveň tento krok přispěje k zajištění vyšší kvality hodnocení písemných prací a k minimalizaci rizika chybovosti centrálních hodnotitelů."

Cizí jazyk u maturit preferují zhruba čtyři pětiny maturantů. Nejčastěji přitom volí angličtinu, přihlásilo se k ní více než 50 tisíc studentů. To je asi 95 procent z těch, kteří dali přednost cizímu jazyku před matematikou. Necelá tři procenta si vybrala němčinu a ještě méně se rozhodlo pro ruštinu, španělštinu nebo francouzštinu. Z maturitní zkoušky z matematiky mají studenti obavy. Ztroskotává na ní největší počet maturantů a zájem o ni stále klesá. Maturita z matematiky má být přitom nejpozději od jara 2022 povinná ve všech maturitních oborech s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých škol.

Michaela Kleňhová,  foto: ČT
Začátkem května čekají studenty didaktické testy. Povinný pro všechny je opět český jazyk. Ale i u dalších předmětů dostanou studenti na testy podle ředitelky CERMATu Michaely Kleňhové víc času: "Čas u testů z matematiky se prodloužil na 120 minut a čas u testů z českého jazyka a literatury na 75 minut."

V květnu bude následovat i třetí část maturity - ústní zkouška. Maturitní vysvědčení dostanou úspěšní studenti nejpozději do poloviny června. Ti, kteří u zkoušky propadnou, budou mít náhradní termín na podzim.