Střet Montezumy a Corteze s tradicí opery

montezuma.jpg
0:00
/
0:00

Vedení pražského Národního divadla se v posledních letech snaží zmodernizoval tvorbu této přední instituce. Mění se kromě jiného i přístup k žánru nejtradičnějšímu - k opeře. Jsou přizýváni zahraniční inscenátoři, je podporována tvorba moderních operních děl. Do tohoto trendu patří i operní novinka Montezuma, jejímž námětem je dobytí Mexika, "aztéckého ráje". Ve světové premiéře ji Národní divadlo uvedlo v sobotu 12. března.

Na objednávku české první scény napsal operu Montezuma současný italský skladatel Lorenzo Ferrero. Mezi dvěma sty účinkujících je i známá muzikálová zpěvačka Radka Fišarová. Ferrero je přesvědčen, že téma dobytí Aztécké říše španělským mořeplavcem Cortezem je dnes velice aktuální, především moment srážky dvou kultur s odlišnou mentalitou.

"To se velmi podobá současným událostem. V nedávné minulosti se někteří snažili násilím vyvážet komunismus, dnes se násilím vyváží demokracie. Mě ale zajímá především to, jak se tento problém promítá do našeho každodenního života. Mnohokrát denně potkáváme lidi z jiné kultury, snažíme se chápat odlišné chování. Mnohokrát denně jsme Montezumou nebo Cortezem. Tou operou bych rád řekl, že obě cesty nevedou nikam, pouze k destrukci. Neumožňují integraci,"říká Ferrero. Následující ukázka je ze zkoušky operního orchestru.

Podle Ferrera je nutné brát úvahu, že současný divák je zvyklý na kino. Jsme zvyklí dívat se na věci, které se velmi rychle mění. To je další aspekt jeho konceptu:

Italský skladatel Lorenzo Ferrero,  foto: ČTK
"Je to opera, která se rozvíjí velmi rychle, v první části šest scén, v druhé osm, a jedna scéna se prolíná do druhé. Stejně jako se prolínají scény ve filmu. Z toho důvodu je tam víc symfonické hudby než obvykle. Ne takové, jakou používá Wagner, na podporu zpěvu, ale prostě jako doplnění vizuálních scén."

Jak charakterizuje Ferrerovu hudbu Jiří Nekvasil, ředitel opery Národního divadla?

"Je to italský autor a na jeho hudbě se nezapře, že pochází ze země, která je považována za kolébku opery a operního zpěvu. Ta hudba, ač se jedná o dílo současné a nové, bude myslím posluchači znít velmi příjemně. Patří k autorům, kteří píší melodickou, zpěvnou hudbu, pracuje i s vělkými orchestrálními plochami, používá exotických bicích nástrojů. A zároveň operní zpěv Corteze a Montezumy kombinuje s muzikálovým zpěvem té zpěvačky v roli Doni Mariny, takže je to zajímavá kobinace a střet i v té hudební rovině. Vedle kultivovaného operního zpěvu zazní zajímavý výkon v podání Radky Fišarové."

A inscenačně? Máme čekat nějaké muzikálové efekty?

"Tak jak pozoruji zkoušky a celou koncepci amerického režiséra, že se bude jednat o velice obrazové a dynamické představení. Ta opera klade na inscenátory velké nároky, protože už to téma dobytí Mexika není tématem komorní opery. Autor velice zajímavě pracuje s časem, nevypráví jen narativním způsobem, jaksi neilustruje jen libreto, ale ta hudba je tam specifickým vyjadřovacím prostředkem. Dává tam velký prostor pro režisérovu a výtvarníkovu fantazii, pro vytváření scénických obrazů, které vznikají před očima diváků, a já si myslím, že se bude jednat o velice dynamickou inscenaci."