Sváteční vysílání Radia Praha: Braunův Betlém, vánoční rozhlasová historie i české školy v zahraničí

Braunův Betlém u Kuksu, foto: Vojtěch Ruschka

Braunův Betlém, rozhlasové vysílání před mnoha lety nebo výlet do pařížské České školy bez hranic vám letos nabídne sváteční vysílání Radia Praha.

Braunův Betlém u Kuksu, foto: Vojtěch Ruschka
Les, skála a na ní Betlém. Tuhle unikátní památku najdete nedaleko Kuksu. Vytesal ji barokní sochař Matyáš Bernard Braun ve službách Františka Antonína hraběte Šporka. Sochy jsou, stejně jako okolní skály, z pískovce. Tři sta let se však na Betlému podepsalo.

"Vidíte, jak nám tu protéká voda. Když se podíváte dozadu, tak je tam malá studánka. Procházející poutníci a výletníci se tu mohli občerstvit. Tady nahoře byla klenba a na ní anděl Gloria, který zvěstuje narození Ježíška. Jak vidíte, Josefovi a Panně Marii chybí hlava, Ježíškovi taky. Sochy jsou opravdu ve špatném stavu, ale alespoň je ten reliéf očištěný,"říká průvodkyně Markéta Sýsová.

Co s Betlémem dál? Jak ho zachránit a zachovat místní génius loci?

Jiří Novotný je sochař, učí na Univerzitě v Pardubicích a vedl ateliér restaurování kamene. Jaké jsou možnosti restaurování betléma?

"Dneska jsou možnosti daleko větší. V 50. a 60. letech například profesor Vágner, znamenitý sochař, měl k dispozici prakticky jen vápennou vodu. Trávil tam léta. Postavil si tam srub. Povrchy reliéfu už prošly řadou zásahů a změn způsobených klimatem. Záleží na tom, co chceme. Jestli chceme uchovat stav, který je. To znamená prakticky se toho díla dotýkat minimálně. Nebo dojde k léčebné konzervaci, abychom potlačili působení negativních vlivů jako vody, mrazu, vegetace."

Braunův Betlém u Kuksu, foto: Vojtěch Ruschka
Ředitel kamenické a sochařské školy v Hořicích Josef Moravec nabízí supermoderní technologii - 3D sken.

"Není posláním školy vyhledávat památky a říkat, co s tím. Ale máme technologii, která v Evropě nemá obdoby. U sochy můžete sedět, a psát, co se s ní děje, ale vůbec jí nepomůžete. Tam musí někdo přijít a tu sochu nakonzervovat. Ještě dvě tři století a nikdo nepozná, že tam něco takového bylo. Kámen není nesmrtelný. My jsme schopni tato data poslat na robotické rameno a nechat obrobit v libovolném měřítku kopii. Takto obrobenou kopii musíme potom předat sochařům, kteří dodělají povrch. My nemáme ambici sochaře nahradit, to ani náhodou, a nikoho to nikdy nenapadlo."

Co tedy bude dál s Betlémem? Restaurátoři se přiklání spíše k zakonzervování památky, příznivci nových technologií nabízí horkou novinku. Více se dozvíte na Štědrý den v pořadu Zdeňky Kuchyňové.

Na Boží hod vánoční se pak podíváme, nebo si spíše poslechneme, co se vysílalo na Vánoce v minulých desetiletích a do jaké míry se v tehdejších pořadech odrážel vládnoucí režim.


Na Štěpána pak navštívíme českou Školu bez hranic v Paříži. Podíváme se do školy i školky. Své zkušenosti s výukou nejmenších dětí přiblíží třeba Iva Leblochová:

"Učím tady na prvním stupni a také rodiče s dětmi do tří let. Pomáhám i ve školce."

Jak vypadá výuka rodičů s dětmi do tří let? Chodí třeba tatínek, Francouz, s díteme se učit česky?

Foto: oficiální stránky Česká škola bez hranic
"Chodí většinou české maminky. Výjimečně chodí jedna francouzská maminka a dva tatínkové. Děti většinou ještě nemluví, je jim kolem roku a půl až dvou let. Zpíváme s maminkami české písničky, říkáme říkadla, společně jsme třeba namalovali obraz. Pokoušíme se něco tvořit nebo doprovázet písničky na hudební nástroje a zkoušíme nejjednodušší hry. Pokaždé trochu hledám, co si připravit, protože v Čechách moc zkušeností s jeslemi není."

Co jste dělala v Česku?

"Učila jsem převážně na prvním stupni a češtinu pro cizince."

Je velký rozdíl mezi tím učit tak malé děti a pak školáky? Je rozdíl mezi učením v Česku a ve Francii?

"Všechno je velký rozdíl. Učit ty malé, dvouleté, je opravdu velký rozdíl, než učit děti z páté třídy. Jsou tady samozřejmě i rozdíly ve slovní zásobě, děláme pak některé věci jinak nebo věci úplně jiné. Tím, že je málo hodin na výuku, tak to funguje úplně jinak, než v klasické české škole v Česku."

Je zase naopak něco, co na děti funguje všude stejně?

"Určitě pohádky, určitě můžeme hrát stejné hry. To děti vždycky baví. Záleží samozřejmě na věku, ale baví je různé hry motivované českými pohádkami. Baví je na pohádky, chtějí si povídat, vyprávět, to je všude stejné."

Do školky chodí i Maruška, které se tam dnes líbilo "dobře."

A co jste, Maruško, dělali?

"My jsme pracovali."

Vánoční speciály Radia Praha pak o týden později vystřídá vysílání silvestrovské a novoroční. Poslední den v roce zazpívá Ivo Jahelka a hudba bude hrát velkou roli i na Nový rok, kdy připomeneme sté výročí narození básníka Josefa Kainara.