Svaz průmyslu a dopravy vládě vytkl špatné hospodářské prostředí a byrokracii

Svaz průmyslu a dopravy (SPČR) vytkl vládě a minulým kabinetům zodpovědnost za špatný stav podnikatelských podmínek a veřejných financí a vysokou nezaměstnanost. Premiér Stanislav Gross (ČSSD) uvedl, že si uvědomuje nutnost vytvoření reálných podmínek pro budoucí prosperitu. Zároveň zdůraznil, že kromě potřebné konkurenceschopnosti je nutné udržet sociální smír i veřejné finance. Představitelé svazu se s premiérem setkali na zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

"Vážnými problémy jsou nezaměstnanost, nevýkonnost státní správy, nevyrovnanost veřejných financí a nárůst zadlužení na obyvatele. Velmi negativně také vnímáme neschopnost vlády hájit zájmy českého průmyslu i celé společnosti v EU a skutečnost, že dosud nebyly zahájeny konkrétní práce na reformách, ke kterým je třeba politického konsenzu napříč politickým spektrem," uvedl prezident svazu Jaroslav Míl. Mezi dalšími kritizovanými vládními aktivitami Míl zmínil neprovázanost zákonů, nepřehledný daňový systém, málo flexibilní trh práce a demotivující sociální systém. Gross však v reakci na Mílova slova uvedl, že je přesvědčen, že realizace některých kroků by mohla ve společnosti způsobit sociální napětí. Přiznal, že vnímá nedávné snížení ratingu České republiky agenturou Standard Poor's jako vizitku politického neúspěchu v postupu přijímání důchodové reformy.