Světlo v obraze: český impresionismus ve všech podobách

František Kupka: Biblioman, foto: archiv Správy Pražského hradu

Světlo v obraze - tak se jmenuje nová výstava v Jízdárně Pražského hradu. Představuje počátky, odbočky, vrcholy i specifika českého impresionismu.

Ivan Exner,  foto: ČT
Výstava má dlouhý název Světlo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené, který ji ale přesně vystihuje. Návštěvník se na ní setká s velkými jmény, ale i s autory téměř zapomenutými. S impresionismem je v českém prostředí spojen i Spolek výtvarných umělců Mánes, který i na této výstavě spolupracoval, říká jeho předseda Ivan Exner.

"My jsme si původně nedali za cíl připravit největší a nejrozsáhlejší výstavu, jaká tady ještě nebyla, ale první naší snahou bylo udělat výstavu, která by co nejlépe charakterizovala český impresionismus. Přerostlo to ve výstavu největší, která nemá v historii obdoby."

Český impresionismus měl svá specifika a jeho období bylo pro českou kulturu klíčové, říká kurátor výstavy Michael Zachař.

Antonín Slavíček: Na lavičce v zahradě,  foto: archiv Správy Pražského hradu
"V Čechách a zejména v Praze kolem roku 1900 byla doktrína impresionismu vždycky obohacována a nalomena vlastními osobními rázovitými přístupy, jak vidíme třeba u Joži Uprky, Ludvíka Kuby a dalších."

Na výstavě je na šest stovek děl rozčleněných podle námětů na sekce jako Zahrady a parky, Zimy, Zátiší, Moře, Slavnosti a obřady, Kouzlo venkova, Vody nebo Háje. Instalaci doplňují i plastiky. V samém středu, ve dvoraně s názvem Opus magnum, najdeme díla Maxe Švabinského, Václava Radimského a samozřejmě Antonína Slavíčka.

"Antonín Slavíček rozvíjel svou schopnost plenérové malby a dokázal najít naprosto originální polohu. Vidíme to zejména na obraze Hostišovský rybník. V roce 1903 odešel na Vysočinu. Tady na obraze Silnice v Kameničkách ukazuje jeho schopnost přetavit impresionistické malování do daleko hutnější formy, která nám připomene třeba Kosárka. Je to doklad toho, jak Slavíček dokázal navázat na ty nejlepší výsledky krajinomalby a dát obrazům punc jakési majestátnosti, baladického přízvuku."

Nejznámější, známí i neznámí

František Kupka: Biblioman,  foto: archiv Správy Pražského hradu
Český impresionismus, to není jen pár nejznámějších jmen, ale i další desítky umělců, kteří se do učebnic nedostali. Nechybějí ale na výstavě.

"V rámci těch velkých osobností se k vynikajícím výkonům vzepjali i ty menší talenty. Pamatuju si, že „minorum gentium" jsou velmi důležití, protože oni vytvářejí období. Proto připomínáme i méně známá jména jako Stanislav Lolek nebo Václav Březina. Po jednom obraze tu má Augustin Mervart, Václav Rytíř...Vždycky jde o jeden obraz, který dobře reprezentuje a spadá do té doby."

Díla malířů, které oslovil impresionismus, budou v Jízdárně Pražského hradu k vidění do 7. ledna.