Zdenka Braunerová

Zdroj: Česká centra / FDULS

Malířka a průkopnice v oblasti knižní grafiky, neúnavná organizátorka českého uměleckého života.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Braunerová opakovaně pobývala ve Francii, kde se inspirovala a navázala kontakty s některými umělci. Poprvé ji inspiroval její budoucí švagr, spisovatel Elemir Bougres, který ji seznámil s mnoha skvělými díly Francie a představil ji některé francouzské umělce, jako byl Maurice Maeterlinck, Anatol France a další. Slavný sochař Auguste Rodin na její pozvání v roce 1905 navštívil Čechy a Moravu. Získala ale i jiné úspěchy: na ženské výstavě v Champs Elysées a v roce 1890 v Salonu na Champs de Mars. Stala se mj. i významnou a známou patronkou několika významných českých umělců jako byl Chittussi, Mrštík, Zeyer, Marten, ale i malíř Joža Uprka, sochař František Bílek nebo Jan Zrzavý. Ten o ní mluvil jako o „…neobyčejné ženě, vtipné, vzdělané, originální.“ Jako nezávislá tvůrčí žena se svým životním stylem výrazně vymykala dobovému standardu a coby umělkyně se prosadila i navzdory nepřející měšťanské morálce. Zdenka Braunerová zemřela 23. května 1934 v Praze a je pohřbena mezi velikány na Vyšehradském Slavíně.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.