Toyen

Zdroj: Česká centra / FDULS

Malířka. První dáma české meziválečné avantgardy.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Její dílo zahrnuje „naivistické“ obrazy spjaté s českou realitou, ponuré výjevy inspirované válkou. Společně s výtvarníkem Jindřichem Štýrským založila vlastní umělecký směr artificialismus a posléze se stala nejvýraznější představitelkou českého surrealistického umění. Často je v jejím díle také erotický akcent, velké pozdvižení vyvolal ve své době například Polštář se scénou z nevěstince nebo provokativní Ráj černochů. Dílo z roku 1925 bylo nedávno vydraženo za více než 31 milionů korun.

Kromě umění proslula Toyen i nekonformními názory. Odmítla civilní jméno, zrušila své rodinné vazby a popřela tradiční ženskou roli. Oblékala se do mužských šatů, mluvila o sobě jako o muži a sympatizovala s anarchistickým hnutím. Po válce, z obav před nastupujícím komunismem, natrvalo odjela do Paříže, kde zemřela 9. listopadu 1980. A právě ve Francii je její dílo velmi ceněné.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.