Světlušky vybíraly peníze na zrakově postižené

r_2100x1400_radio_praha.png

Ve středu ráno zaplavily stovky českých měst Světlušky. Nejednalo se však o známý svítící hmyz, ale děti, které se zúčastnily sbírky na pomoc nevidomým dětem a lidem se zrakovým postižením. Dobrovolníci nabízeli zájemcům pohlednice s obrázkem nevidomé malířky a paralympioničky Pavly Valníčkové - Francové. Mezi Světlušky se vydala i Zdeňka Kuchyňová.

'Světlušky' v ulicích Prahy (Foto: ČTK)
Děti v černých tričkách nešlo ráno na ulicích přehlédnout. V centru Prahy byly doslova na každém rohu - oblečeni do kostýmů světlušek s tykadly a krovkami. Příspěvek jim dárci mohli vhodit do zapečetěných pokladniček ve tvaru lucerny. Jsou lidé ochotni přispět na nevidomé?

"Jak kteří. Někteří, například důchodci, říkají, že nemají, protože jsou v penzi. Dávají spíše ti mladší, než ti starší. Mezi 20 až 30 lety."

Jsou to spíše ženy nebo muži?

"Tak asi nastejno to je."

Cílem sbírky není jen získávat peníze, ale přiblížit vidícím překážky, které musí nevidomý v běžném životě překonávat. Velcí i malí měli na několika místech Prahy možnost vyzkoušet si, jaké to je žít ve tmě - poslepu překonávat různé překážky, rozeznávat vůně a tvary či absolvovat některé každodenní činnosti, jako je třeba příprava snídaně nebo oblékání. V kolika městech sbírka probíhá? To je otázka pro Lenku Tomrdlovou z Nadačního fondu Českého rozhlasu, který sbírku pořádá.

"Dobrovolníků se zúčastnilo více než 4000 a Světluška probíhá ve více než 300 městech v celé republice."

Kam půjde výtěžek?

"Na lidi se zrakovým handicapem, převážně jsou to děti. Nejvíce peněz ze sbírky z loňského roku bylo dáno na ranou péči pro těžce zrakově postižené děti. Potom další činnosti, které jsou ze sbírky podporovány, je třeba osobní asistence pro děti integrované do běžných škol, pořízení vodících psů, rekvalifikační programy, chůze s bílou holí, načítání zvukových knih či studijní stipendia."

Kolik bylo loni ve sbírce vybráno?

"Za celý loňský rok se na sbírkovém kontě nashromáždilo více než 6 milionů korun. Zbývá rozdělit ještě 556 tisíc."

Sbírka pokračuje celý rok. Dárci mohou na konto přispět například prostřednictvím textových zpráv. Jako symbolické poděkování dobrovolníkům, kteří peníze vybírali, zůstane třičko s logem Světluška a Nadačního fondu Českého rozhlasu.

"Můžeme si to nechat, ale musíme vrátit ty tykadla,"

potvrdila smutně jedna ze světlušek. Nejsou však jediné, které lidé v těchto dnech v ulicích potkávají. Běží totiž i dvě další sbírky. O přízeň dárců se uchází sdružení Život dětem. Prodejem srdíček chce získat peníze na vybavení dětských oddělení nemocnic. Projekt Šance pak chce vybrat prostředky na vybudování Domu Šance pro mladé lidi z ulice.