Tak NÁM skončilo mistrovství...

Foto: Bohumil Šimčík
0:00
/
0:00

Co nám to počasí zase dělá! Brankář nám tu branku zase nechytil! Takovéto, zpravidla citově podbarvené věty slýcháme často. Tereza Filinová si v dnešní repríze pořadu z cyklu Čeština jak ji neznáte všimla toho, že je rádi používají sportovní komentátoři:

Foto: Bohumil Šimčík
Nepatřím mezi sportovní fanoušky a sledování jakýchkoli sportovních přenosů rozhodně nevyhledávám. Mistrovství světa v lyžování, které se konalo v Liberci, ale nešlo uniknout.

Nestrhly mě ale ani tak výkony sportovců jako spíše výkony sportovních komentátorů. K televizní obrazovce mě konkrétně přilákalo konstatování jednoho z nich znějící nějak takto: „Lyžař XY nám v zatáčce upadl.“

Náhlý zájem o lyžování ve mně vzbudilo užití osobního zájmena ve 3. pádě, které ve větě nemá zdánlivě žádný význam, a věta by se tedy klidně obešla bez něj. Určitě se vám vybaví i počáteční věta z Haškova Švejka Tak nám zabili Ferdinanda, kde je osobní zájmeno také ve 3. pádě a také zde na první pohled neplní žádnou funkci. Podobně v komunikaci s malými dětmi se často neubráníme větám jako Kdo se nám to probudil? a také lékaři si občas neodpustí vyzvání typu Tak se nám posaďte.

V uvedených příkladech nedoplňují osobní zájmena ve 3. pádě sloveso, vazba slovesa je nevyžaduje, ale spíše plní kontaktovou funkci. K navázání kontaktu s posluchačem nebo k jeho udržení využíváme v jazyce celou řadu prostředků a jejich výběr závisí na situaci a na vztahu mluvčího k posluchači. Patří mezi ně především ustálené konvenční fráze, jako jsou pozdravy nebo oslovení, a to i v průběhu komunikace, nebo vykání či tykání, dále pak například užívání zdrobnělin v otázkách nebo nabídkách (zvláště v gastronomických a jiných službách) apod.

Osobní zájmeno ve 3. pádě tedy slouží v uvedených větách k udržení kontaktu, navíc dodává neutrálním výpovědím na emocionalitě a celou komunikaci obohacuje o důvěrnější tón. Hodí se proto více do mluvených projevů v neoficiálních situacích. Při komentování sportovních přenosů není ale žádnou výjimkou. Sdělení komentátora, že nám běží poslední minuta zápasu nebo že lyžař XY nám upadl, také ukazuje, jak moc je vtažen do děje a jak moc ho bolí, když sportovec upadne.

Příspěvek jsme poprvé vysílali 8. března 2009, dnes jste jej mohli slyšet v repríze.


"Čeština, jak ji neznáte" není kurzem českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.