Týden v ČR

Přehled událostí za uplynulý týden v České republice připravil Josef Kubeczka.

"Pokud se udrží tempo pokroku, dosáhne cíle ukončit vyjednávání do konce příštího roku značný počet kandidátských zemí, včetně samozřejmě České republiky. V takovém případě by se přijetí mohlo uskutečnit v roce 2004."

Premiér Zeman je s hodnotící zprávou Evropské komise velmi spokojen. Vůbec nevětší radost mu prý udělala nenápadná věta, že Česká republika už má tržní ekonomiku:

"Když jsme hovořili s panem velvyslancem Cibrianem, řekl mi, že jedním z důvodů, proč tato věta nebyla obsažena v minulé hodnotící zprávě, kde pouze stálo 'může být považována', byl právě fakt, že naše banky byly v rukou státu, a že tedy nutně nehospodařily podle komerčních, ale podle některých jiných, dejme tomu nekomerčních kritérií."

Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus však v hodnotící zprávě nachází obrovské množství absurdit, včetně výtky, že v Česku dosud není zákon o státní službě. Jak ale řekl velvyslanec Cibrian, Evropská komise vypracovává hodnotící zprávy velmi pečlivě a odmítl, že by v nich byly absurdity.


Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení státní rozpočet na příští rok, který počítá se schodkem 46 miliard korun. Jedná se již o druhý vládní návrh. Ten první, který měl schodek o šest miliard vyšší, poslanci odmítli a schválili pro vládu řadu doporučení. O přijetí rozpočtu rozhodli vládní sociální demokraté a poslanci Občanské demokratické strany. Proti byla čtyřkoalice a komunisté nehlasovali.

Ministr financí Jiří Rusnok před hlasováním poznamenal, že vláda plošně snížila rozpočty téměř všech kapitol. Přijetí rozpočtu, který je podle něj vyvážený, uvítal:

"Myslím, že je to dobrá zpráva pro Českou republiku a doufám, že i ve zbývajících dvou čteních nedojde k žádným dramatickým změnám a bude to znamenat jistý prvek stability pro rok 2002."

Opozice míní, že rozpočet počítá s nereálnými příjmy a zvyšuje státní zadluženost. Podle lidovce Miloslava Kalouska je projevem rozhazovačné politiky vlády:

"Toto je rozpočtová politika, která zvládla za čtyřleté funkční období zvýšit státní dluh více než dvojnásobně. Tempo zadlužování země je několikanásobně vyšší, než tempo růstu ze kterého je možné tyto dluhy financovat."

Předseda sněmovního rozpočtového výboru Vlastimil Tlustý však soudí, že za současných podmínek je rozpočet nejlepší z možných, protože zabraňuje rozpočtovému provizoriu.


Premiér Miloš Zeman ukončil v neděli návštěvu Spojených států, kde jednal mimo jiné i s americkým prezidentem Georgem Bushem, viceprezidentem Richardem Cheneym a ministrem zahraničí Colinem Powellem. Všichni američtí politici ocenili jasný postoj České republiky v boji proti terorismu. Po schůzce s prezidentem Bushem shrnul její obsah premiér Zeman:

"Rozmluva se týkala dlouhodobých strategických plánu jak při rekonstrukci NATO, tak ve válce proti terorismu. Byla to debata velmi věcná konkrétní a já oceňuji, že americká administrativa jak ústy prezidenta Bushe, tak viceprezidenta Cheneyho a ministra zahraničí Colina Powella ocenila aktivity České republiky v této oblasti."

Náměstek ministra zahraničí Pavel Telička k vystoupení prezidenta Bushe dodal:

"V úvodu hned poznamnenal, že je konec období sympatií a že každý má možnost si vybrat - buď se země hlásí ke koalici a tudíž se očekávají od ní od ní výsledky, nebo ne. Poznamenal, že Česká republika je jednoznačně v té koalici."

Prezident Bush ocenil zejména práci českých tajných služeb.

Důležitým tématem byl i summit NATO v Praze. Spojené státy podle Bushe chtějí, aby další rozšíření aliance bylo významné. Žádná země přitom nebude mít právo vstup kteréhokoli uchazečského státu do NATO vetovat.


V neděli krátce před půlnocí byla zahájena v součinnosti Policie České republiky a Vězeňské služby zatím největší akce v historii České republiky, jejímž cílem bylo zabránit připravované vzpouře vězňů ze zemí bývalého Sovětského svazu v 11 českých věznicích. Akce, která se obešla bez zranění, trvala do pondělního rána. Ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš k ní uvedl:

"Ten zákrok přišel několik dnů před plánovanou akcí, čili mělo k tomu dojít podle našich poznatků v polovině tohoto týdne. Cílem byla vzpoura vězňů a vytvoření prostředí a podmínek pro útěk několika zájmových osob."

Na straně policie se akce zúčastnilo přes 400 příslušníků elitních jednotek a policejní vrtulníky. Po razii, při níž bylo zabaveno několik mobilních telefonů, nožů, konspiračních motáků a detailních náčtrků vězeňských objektů, bylo 19 vězněných mafinánských bossů eskortováno do jiných utajených vězeňských zařízení. Ministr Bureš potvrdil, že se bude zasazovat o změnu legislativy. Především by chtěl dosáhnout toho, aby tito lidé v případě vyhoštění z Česka vykonávali trest ve svých mateřských zemích.


Česká věda zaznamenala mimořádný úspěch. V pražském Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd byla objevena látka, která je základem nového léku proti AIDS. Lék zvaný Viread byl již schválen ve Spojených státech, o jeho distribuci v České republice se nyní jedná.

Preparát, z něhož se nový lék vyrábí, je objevem ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Antonína Holého. Prvním zprávám, které lék proti AIDS přisuzovaly pouze českým vědcům, se ale ředitel Holý brání. Jde podle něj o výsledek desetiletého výzkumu, na němž se podílela i Katolická univerzita v Leuven, a klinických zkoušek ve Spojených státech:

"Skutečnost je taková, že jsme objevili účinnou látku, jejíž účinek nalézli naši spolupracovníci v Belgii. Lék sám vyvinuli na základě naší licence kolegové ve Spojených státech. My totiž můžeme dělat základní výzkum, ale nemůžeme vyvíjet léky. To je věc, která stojí obrovské peníze a také vyžaduje odborníky."

V klinických zkouškách, kterým se podrobilo na pět tisíc pacientů v USA, Kanadě a několika evropských zemích, se ukázalo, že lék má až devadesátiprocentní účinnost při potírání viru HIV. Viread se užívá jen jednou denně, nemá žádné vedlejší účinky a byl účinný i u nemocných, kterým jiné léky už nezabíraly.