Účast ČR na Expo měla zvýšit povědomí o Česku v zahraničí

Od prvního listopadu bude světová výstva EXPO v německém Hannoveru už minulostí. Za 153 dnů trvání výstavy navštívili český pavilon nejenom běžní návštěvníci, ale také prezidenti, premiéři či kardinálové. Dále už Kateřina Brezovská.

Generální komisař české účasti na EXPO Václav Bartuška vyjádřil spokojenost s návštěvností českého pavilónu i naději, že dodrží rozpočet výstavy 331 milión korun. Nejvyšší návštěvnost zaznamenal český pavilón v září, kdy jím procházelo téměř 12.000 lidí denně. Začínal však na počtu 3000 návštěvníků. Celkem jej vidělo asi 1 milion 200 tisíc zájemců. Co pro českou republiku znamenala účast na EXPO 2000, to Radiu Praha přiblížila mluvčí české účasti na světové výstavě Josefina Wallatová. Jak už řekla mluvčí Josefina Wallatová, účast ČR na Expo má zvýšit i povědomí o Česku v zahraničí. I proto zamýšlí generální komisař české účasti Václav Bartuška nechat v Německu co největší část expozice. Připomenu, že expozice v pavilónu z lehké dřevěné konstrukce, byla založena na kontrastu mezi dobou Karla IV. a současností. Vrcholem české výstavy pak byla kopie kaple svatého Kříže z hradu Karlštejna, doplněná exponáty nejstarších českých knih. Právě kaple, podle slov mluvčí Josefiny Wallatové, vedla některé návštěvníky k úvahám o silném křesťanském duchu v českých zemích. Jak už bylo uvedeno, Václav Bartuška chce nechat v Německu co největší část expozice. V saské Pirně například zůstane část knižní expozice. Do Česka se vrátí kopie gotických památek, které dostanou majitelé originálů. Části výstavy, o které neprojeví nikdo zájem, budou zničeny. Co se týče budovy pavilonu, generální komisař Václav Bartuška řekl, že pavilón zatím neprodal žádný vystavovatel v "české" části výstavy. Přestavba v trvalou stavbu by stála až tři milióny německých marek (asi 53,4 miliónu korun). Převoz dřevěné skládací stavby dlouhé 53 metrů do ČR by stál 50 až 60 miliónů korun. Nepodaří-li se pavilón prodat, bude zlikvidován. Bartuška také opět apeloval na co nejrychlejší zahájení příprav na další výstavu, která se bude konat za pět let v Japonsku, aby českou účast nepoznamenal stejný chvat, jaký charakterizoval přípravy na hannoverské Expo 2000.