Únik stovek miliónů korun ze státní správy ČR

Stovky miliónů korun zmizely ze státní správy z investičních prostředků. Mohou za to Ministerstvo vnitra a financí, které peníze neuhlídaly. Zveřejnil to Nejvyšší kontrolní úřad ve zprávě o výsledcích šetření. Podrobnosti přinesl Mikuláš Kroupa.

Konkrétní jména viníků Nejvyšší kontrolní úřad ČR neoznačuje, protože, podle slov tiskové mluvčí Jůlie Šebelové, úřad je nestranný, mnozí lidé odpovědní za ztrátu už na úřadě nepracuje.

Na 340 milionů korun se odhaduje ztráta za špatně projektovou přípravu pro provoz nové samosprávy, tedy krajů. "Ukázalo se, že z 1,7 miliardy korun mělo čtyřicet procent investic chyby. Tyto peníze se utratily, jak je smutným zvykem u státních zakázek," potvrdil to Jiří Pohl z Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky.

"Vyhláška číslo 40 z roku 2001 předpisuje náplň investičního záměru. Ten musí být zpracován podrobně před tím než jsou peníze poskytnuté, což v těchto případech krajů nebylo. Většinou měli projekty jednu či dvě stránky bez věcného řešení, bez výkazu."

Policejní sportovní kluby při ministerstvu vnitra pod unií tělovýchovných organizací policie UNITOP, neoprávněně použily částku jeden milion devět set šedesát osm tisíc korun. Tuto částku utrácely kluby například na zájezdy do Bulharska, pro lidi, kteří neměli s ministerstvem vnitra nic společného, nebo na cesty za privátními nákupy.

"Je to částka, která by měla být vrácena do státního rozpočtu. Podali jsme návrh pro finanční úřad, který toto má na starosti. Ten bude na základě vlastního šetření tyto prostředky vyžadovat k vrácení."

To byla Marie Hošková, která v Nejvyšším kontrolním úřadu pracuje už devět let. Tvrdí, že hospodaření se státními penězi se v mnohém zlepšilo. Úředníci špatně a nehospodárně pracují nejčastěji z důvodu časové tísně, což je případ Mezinárodního měnového fondu zasedajícího v Praze v roce 2000. Z kongresového centra se ztratilo kancelářské vybavení za 3,6 milionu korun. Nebyla uzavřená smlouva o předávání a kontrole věcných darů. Opět kontrolor Jiří Pohl.

"Těch chyb při realizaci zasedání MMF a Světové banky bylo víc. Rozdělili jsme je do několika skupin. První byla v poskytnutí státní záruky na dostavbu kongresového centra, v chybném smluvním zabezpečení, a další chyba byla v tom, že byly prostředky nedostatečně hlídány."

Zabránit ztrátám je prý možné pouze tehdy, budou-li se investice věnovat pouze na potřeby přímo spojené se zadáním a budou-li se řídit přesně definovaného popisu podle záměru, na který byly investice věnovány, potvrdila to tisková mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu Jůlie Šebelová.