Ústavně-právní výbor podpořil přání čtyř krajů o změnu názvů

Mapa ČR s vyznačením krajů

Takřka jistá už je změna názvu čtyř krajů v České republice. Senátní ústavně-právní výbor totiž - stejně jako začátkem dubna Poslanecká sněmovna - doporučil horní komoře parlamentu vyhovět žádosti krajů a schválit novelu zákona, která mění názvy tří moravských a jednoho českého kraje. O které kraje se jedná se dozvíte z následujícícho příspěvku Kateřiny Brezovské.

Podle zmiňované novely zákona by se Budějovický kraj měl jmenovat Jihočeský a Jihlavský by měl nést název Vysočina. Brněnský kraj se má přejmenovat na Jihomoravský a Ostravský kraj se má změnit na Moravskoslezský. Jako první požádal zhruba před třemi měsíci o změnu názvu kraj Budějovický. Poslanec Unie svobody a zároveň zástupce hejtmana Budějovického kraje Jiří Vlach tehdy odhadl, že cena za přejmenování se bude pohybovat kolem jednoho milionu korun. K budějovickému kraji se postupně připojily tři další. Krajům názvy původně přidělilo ministerstvo vnitra podle šablony: název kraje odpovídá názvu sídelního města. Jenže regionální politici tvrdili a poslanci a nyní i senátoři jim v tom dali za pravdu, že by se lidé měli s názvem svého kraje co nejvíce ztotožnit. A lidem v regionech prý lépe vyhovuje místopisný název kraje než pojmenování po jeho hlavním městě. Potvrdil to například komunistický poslanec Jihočech Vojtěch Filip.

"Dokonce bych se obával, kdyby to bylo ty názvy jenom podle těch měst, že by se vytvářela jakási averze vůči tomu centrismu toho krajského města."

Pouze Jihočeši však od začátku věděli, že se chtějí vrátit k názvu Jihočeský kraj, v jiných krajích byla otázka výběru nového jména mnohem složitější. "Zastupitelstvo se rozhodovalolo mezi názvy Moravskoslezský a Slezskomoravský. Nakonec zvítězil první návrh," řekla mluvčí krajského úřadu v Ostravě Jolanda Pilařová. Ostravský kraj se tedy mění na Moravskoslezský. Podle tamního hejtmana Evžena Tošenovského je tento název regionu přijatelnější.

"Věřím, že i lidé v kraji se s tímto lépe sžijí, než jenom s tím názvem Ostravský kraj, který u některých evokoval příslušnost pouze toho jednoho města."

Podobná debata jako na sverní Moravě předcházela změně krajského názvu i mezi zastupiteli v Brně a v Jihlavě. Brněnský krajský hejtman Stanislav Juránek je však přesvědčen, že má změna názvu daleko hlubší význam, než jen praktický, jak ho vnímají úředníci. Podle něj navazuje jihomoravský kraj na všechny tradice, které s tím souvisí.

"A není to jenom Velká Morava, jsou to moravští Lucemburkové, je to i tradice moravských Zemských desek. A já jsem přesvědčený o tom, že v neposlední řadě je to také důvod, že obyvatelé našeho kraje se za jihomoravany považují."

Vládní zmocněnec pro Jihlavský kraj Jan Souček se domnívá, že nový název kraje - Vysočina pomůže stmelit obyvatele kraje, v jehož okrajových částech panují silné snahy o přechod do sousedních krajů. Ne všichni však sdílejí nadšení z nového názvu. Někteří nepřikládají pojmenování území přílišnou důležitost. Například poslankyně ODS Miroslava Němcová, která pochází z Vysočiny nepokládá změnu názvu za potřebnou.

"S názvem problém nemám a myslím si, že nic nespočívá pouze v názvu toho kraje. Určitě je podstatné to, jak si bude počínat. Vysočina je vymezení, které si myslím, že svou logiku má, ale mě by vůbec ani nevadilo, kdyby zůstal původní název."

Ostatní krajská zastupitelstva se zatím na přejmenování svých krajských celků nedohodla, nebo o změně vůbec neuvažují.