V čele Asociace krajů zůstává jihomoravský hejtman Michal Hašek

Asociaci krajů ČR i nadále povede jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD), do funkce ho na další dva roky zvolili jeho kolegové na schůzi v Náchodě. Hašek za dosavadní úspěchy rady asociace označil například vyjednání memoranda o financování regionální železniční dopravy, asociace stála také u zrodu značky Regionální potravina. Hejtmani během jednání v Náchodě hovořili o zdravotnictví. "Vyzýváme ministra zdravotnictví Leoše Hegera, aby v co nejkratší době svolal kulatý stůl, ke kterému zasednou hetmani i další dotčení. To, co se teď děje ve zdravotnictví, je chaos. A samotný stát ho ještě prohlubuje, například přípravou úhradové vyhlášky," řekl Hašek. Rada asociace jednala také o dopravě. "Jsme znepokojeni, jak chaotická je příprava strategické výstavby klíčových komunikací v České republice," řekl Hašek. Kraje jsou znepokojené například zvýšením mýtného, podle Haška budou po vládě žádat kompenzace. Do budoucna kraje navrhují zpoplatnění i silnic nižších tříd, které jsou ve správě kraje.