V centru Prahy bude pieta k památce 27 popravených českých pánů

Památku 27 popravených českých pánů, kteří se účastnili českého stavovského povstání proti Habsburkům, dnes připomene pieta v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Zúčastní se jí pražská primátorka Adriana Krnáčová a radní Radek Lacko. Poté položí věnec v barvách Hlavního města Prahy u pamětní desky na Staroměstské radnici.

Přední účastníci povstání byli zde popraveni 21. června 1621. Na památku popravených upomíná také 27 křížů vyznačených v dlažbě na chodníku. Stalo se tak po porážce stavů v bitvě na Bílé hoře v roce 1620, která ukončila českou reformaci 15. a 16. století prosazující v českých zemích zásadu náboženské snášenlivosti a tolerance. Při veřejné čtyřhodinové popravě, kterou řídil kat Jan Mydlář, zemřeli tři čeští pánové, sedm rytířů a 17 měšťanů. Byli mezi nimi i významní humanisté, například Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Budovec z Budova či lékař Jan Jessenius.