V Česku je 541 tisíc nezaměstnaných

Nezaměstnanost v regionech ČR v prosinci 2004, zdroj: ČTK
0:00
/
0:00

Na konci loňského roku byla nezaměstnanost v Česku nejvyšší za posledních šest měsíců. Mnoho lidí dostalo těsně před vánoci výpověď a na sklonku roku se tak rozšířily řady lidí bez práce. Úřady práce v České republice evidovaly přes 541 tisíc nezaměstnaných, což je v porovnání s listopadem nárůst o 24 tisíc. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí činila míra nezaměstnanosti 9,5% a ve srovnání s předchozím měsícem vzrostla o 0,6% .

Nezaměstnanost v regionech ČR v prosinci 2004, zdroj: ČTK
Čím si ekonomové vysvětlují růst nezaměstnanosti? To vysvětluje David Marek z Patria Online: "Nezaměstnanost se koncem roku vždy mírně zvyšuje, na začátku následujícího roku tento vzestup nezaměstnanosti dále akceleruje. Je to dáno sezónním charakterem produkce v některých odvětvích, třeba ve stavebnictví nebo v cestovním ruchu. Nicméně prosincová data jsou trochu znepokojivá, protože i po odhlédnutí od tohoto tradičního sezónního pohybu, se nezaměstnanost dále zvyšovala."

Očekáváte, že se bude zvyšovat i v příštích měsících?

"Ano, v lednu lze očekávat, že se nezaměstnanost dále výrazně zvýší a to je jev, který souvisí s tím, že se často ukončují pracovní poměry ke konci roku a tito lidé potom ke konci roku přichází na úřady práce. Takže v lednu bývá většinou nejvyšší nezaměstnanost z celého roku a letošní leden není výjimkou."

Vývoj nezaměstnanosti v ČR 1993 - 2004, zdroj: ČTK
Velkým problém je i nerovnoměrné rozložení nezaměstnanosti v rámci republiky. Nejvyšší nezaměstnanost je zaznamenána v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, kde převyšuje 15,5 %. Naopak nejnižší je v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji. Pokračuje David Marek: "Nerovnoměrné regionální rozdělení nezaměstnanosti je způsobeno tím, že je obtížné se stěhovat do regionů s vyšší nabídkou pracovních míst vzhledem k obtížím při shánění nájemního bydlení za rozumnou cenu. Na tomto stavu se do značné míry podílí existence regulovaného nájemného, které je výrazně odlišné od tržního nájemného, takže svůj díl viny na vysoké nezaměstnanosti v severních Čechách a na severní Moravě má jistě i vláda."

Vývoj nezaměstnanosti v Praze od prosince 2003 do prosince 2004, zdroj: ČTK
Ani v jednotlivých krajích není nezaměstnanost rozložena rovnoměrně. Například v Ústeckém kraji si poměrně dobře vede samotné krajské město, další místa regionu na tom již tak dobře nejsou. Čím to je, vysvětluje Jaroslav Lejček z ústeckého Úřadu práce: "Bude to polohou a dědictvím z minulosti. I ústecký okres patřil mezi takzvané pánevní oblasti, to znamená ty, kde se těžilo hnědé uhlí a kde bylo hodně pracovních míst pro méně kvalifikované pracovníky. V ústeckém okrese proběhla restrukturalizace o trošku dřív než v ostatních okresech a toto je výsledek."

Dopad na růst nezaměstnanosti měla i některá opatření vlády, která zkomplikovala podnikání, například zavedení minimální daně. Vládní politika totiž podle ekonomů nemotivuje podnikatele k rozvíjení živností.

Dnešní nezaměstnanost je podle Davida Marka strukturálního charakteru: "V podstatě se za tím skrývají problémy toho typu, že je obtížné se stěhovat za prací, dále toho typu, že systém daní a sociálních dávek vytváří jakousi past, která znamená, že je pro některé sociální skupiny pohodlnější zůstávat raději na státní podpoře, než aktivně hledat a nastupovat do zaměstnání. Pak hraje roli i to, že existují určité překážky pro podnikání v podobě pomalu fungujících obchodních rejstříků nebo soudů. Takže těchto problémů je celá řada a v součtu vedou k tomu, že prozatím není prostor pro to, aby se nezaměstnanost v české ekonomice výrazněji snížila"