V Česku probíhá Týden knihoven, do knihovny chodí téměř každý druhý Čech

mestska_knihovna_praha.jpg

Právě v těchto dnech probíhá v Česku Týden knihoven. Byla při něm vyhlášena i nejlepší Knihovna roku. Stala se jí malá vesnická knihovna z obce Vavřinec na jižní Moravě. Na průběh celého týdne i oceněnou knihovnu se Milena Štráfeldová zeptala předsedy pořadatelského Svazu knihovníků a informačních pracovníka Víta Richtra:

"Týden knihoven pořádáme už po patnácté. Každý rok mu dáváme určité motto, letos je to Knihovny - patnáctý kraj České republiky. Smyslem Týdne knihoven je propagovat činnost knihoven a jejich služby. Je to vlastně taková výzva vždycky po létu, aby se čtenáři i nečtenáři vrátili do knihoven, seznámili se s tím, co knihovny nabízejí, a především také četli."

Kolik je vlastně v Česku veřejně přístupných knihoven?

"Je jich velmi mnoho. Myslím si, že patříme k zemím s nejhustší sítí knihoven. Je jich asi šest tisíc."

A víte alespoň zhruba, kolik mají čtenářů?

"Podle různých celostátních průzkumů víme, že knihovny navštěvuje asi čtyřicet procent české populace. Pokud jde o děti, tam to procento je ještě vyšší. Odhadujeme, že se to může blížit 60 procentům."

A víte, kolik si průměrný čtenář půjčí za rok knih?

"Orientačně to je kolem deseti svazků."

Jak takový Týden knihoven vlastně probíhá? Jaké akce ho provázejí?

"My vyzýváme knihovny, aby na ten týden připravily různé aktivity. Snažíme se třeba, aby v tomto týdnu otevíraly nové prostory. Letos je to nová knihovna v Litvínově. Aby zvaly do knihovny autory, informovaly o svých službách. Běží také řada kurzů třeba o informačních technologiích, orientovaných na seniory, různé výstavy... Je to velmi různorodé."

Jak se třeba do činnosti knihoven promítlo to, že stále víc lidí používá elektronické čtečky?

"Já myslím, že v České republice je to teprve na začátku, protože prodejců elektronických knih je velmi málo. I ta nabídka je velmi omezená, většinou jsou tam starší tituly. Nicméně knihovny by rády v budoucnu půjčovaly elektronické knihy, takže v současné době řada knihoven nakupuje čtečky a seznamuje s nimi své čtenáře. I v Týdnu knihoven řada knihoven nabízí, aby si lidé elektronické čtečky zkusili."

Odhadnete, jak se do práce knihoven promítne to avizované zdražení knih od 1. ledna? Budou mít víc čtenářů nebo naopak méně peněz na knihy?

"Méně peněz budou mít určitě. My už to registrujeme v posledních dvou letech, že klesají výdaje na nákup knih. Knihovny nakupují o něco méně knih. A pokud dojde k jejich zdražení, tak to bude logickým důsledkem. Jestli dojde k nějakému náporu čtenářů do knihoven, nedokážeme zatím odhadnout. Nicméně platí, že pokud jde o návštěvnost knihoven, tak české knihovny si nemohou stěžovat, protože v posledních letech neustále stoupá. Na druhé straně mírně klesá počet výpůjček."

V Týdnu knihoven se také vyhlašují nejlepší knihovny a Knihovna roku. Kdo to byl letos?

"Letos Knihovnou roku v kategorii Základní knihovna, což jsou malé vesnické knihovny, získala ocenění knihovna z Jihomoravského kraje, z obce Vavřinec - Veselice. Je to malinká obec, má 272 obyvatel, ale je to skutečně špičková knihovna. Nově rekonstruovaná, nově vybavená, která je také společenským centrem své obce. V kategorii Informační počin získala cenu Moravská zemská knihovna v Brně za on-line zpřístupnění Mollovy mapové sbírky. Je to vlastně sbírka historických map. A v kategorii Městská knihovna roku, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků ve spolupráci s firmou Skanska, získala ocenění Městská knihovna v Lounech."