V Království železnic najdete obří model Prahy

Vyšehrad, foto: Království železnic

Návštěvníci Království železnic na pražském Andělu mohou obdivovat obří interaktivní model Prahy. Na 114 metrech čtverečních ukazuje kromě historického jádra i podstatnou část území hlavního města. Urbanistům sloužil k posuzování vlivu nových staveb na okolí.

Vyšehrad,  foto: Království železnic
Model má měřítko 1:1000 a zobrazuje téměř 12 tisíc hektarů. Do detailů zachycuje budovy, mosty, ale třeba i zalesnění, nerovnosti terénu. Návštěvníkům tak ukazuje pohled, který se jim naskytne pouze z letadla z výšky dvou kilometrů.

"Je to záležitost velmi řemeslně náročná a ne každé město si mohlo dovolit odborníka na zpracování modelu zaměstnat. V Evropě najdeme několik hlavních měst, které podobné modely mají. Model má například Berlín. Podobný jsem viděla v Londýně, kde ho dodnes používají,"

Pohled na Nusle,  foto: Království železnic
uvedla Kateřina Szentésiová z pražského magistrátu. Model se přestal používat poté, co nastoupily počítače a digitální modely umožnily prověřit nespočet variant staveb a srovnávat jejich působení. Od roku 2000 byl jen udržován, ale nebyl rozvíjen. Kvůli své rozlehlosti nebyl model nikdy vcelku vystaven, veřejnosti byly v minulosti představeny pouze jeho části. Jak uvedl Rudolf Pospíšil z Království železnic, sami o modelu Prahy uvažovali. Ještě než ho stihli naplánovat, vyhlásil magistrát soutěž o využití modelu. Království železnic mohlo nabídnout dostatečný prostor, zkušenosti, i něco navíc.

Městská část Praha 8,  foto: Království železnic
"My jsme připravili dva režimy prohlížení modelu. Návštěvníkům jsou k dispozici tzv. infokiosky s dotykovou obrazovkou. Mají možnost zobrazit si detail konkrétní stavby. V této chvíli je to zhruba 400 bodů. Vyberete si konkrétní objekt, jeho detail se vám zobrazí na modelu jako takovém a zároveň podrobné informace z Pražské informační služby a fotografie současného stavu. Pak tu máme druhý režim, kdy se nad modelem setmí tak, aby vynikaly kontrasty a na model se promítá. Můžete se podívat, kudy v Praze vede metro, vidíte hlavní cyklostezky, všechny pražské ostrovy, mosty, mnoho přírodních parků, národní kulturní památky a tak dále."

I když má model 114 metrů čtverečních, zachycuje jen 24 procent území Prahy. To je překvapivě malé číslo. Co tam chybí?

Povodeň - stav 14. 8. 2002,  foto: Království železnic
"Chybí například velká část Jižního Města, chybí sídliště Bohnice, dokonce neobsahuje ani velkou část Prahy 5, konkrétně Barrandova, neboť ty nebyly nikdy vymodelovány. My jsme je v modelu nahradili vytištěným mapovým listem. Návštěvník tak má představu, jak model pokračuje."

Model zachycuje i stavby, které už dnes neexistují. Například místa, která prošla bouřlivým vývojem v posledních letech. Jsou to třeba Holešovice, Karlín, části Libně a tak dále. V expozici je také představen papírový model Prahy, který ukazuje metropoli v letech 1826 až 1837. Ve druhé polovině 20. století jej ručně v měřítku 1:420 zhotovil Rudolf Šíp. Na 24 metrech čtverečních postavil více než 2000 budov.