V Opavě je k vidění zlomený meč Valentina Hrbatého

Meč Valentina Hrbatého, foto: ČT

Slezsko bylo územím, o které mívali čeští panovníci od Přemyslovců po Habsburky velký zájem, ostatně také po několik století patřilo k zemím Koruny české a bylo velmi vyspělým regionem. O jeho většinu přišla Marie Terezie při válkách o dědictví rakouské. Jeho menší část patří i k dnešní České republice, byť se hranice „rakouského“ a nynějšího „českého“ Slezska trochu liší. Bouřlivými dějinami Slezska se zabývá výstava Země a její pán, kterou připravilo Slezské zemské muzeum v Opavě.

Meč Valentina Hrbatého,  foto: ČT
Někdejší Slezsko se ve středověku dělilo na mnoho knížectví a vyznat se v jednotlivých panovnících, kteří mezi sebou navzájem bojovali a svá území střídavě ztráceli a zase získávali zpět, není rozhodně lehké. Když jsme na univerzitě měli absolvovat seminář o dějinách Slezska, po několika hodinách odmítla jedna ze spolužaček pokračovat, protože se prý nebude zabývat tím, jak Vousatý s Plešatým zabili Chlupatého. Obdobnými příjmími se to ve slezských dějinách jen hemží, ostatně stěžejním exponátem výstavy je meč Valentina Hrbatého. Představuje jej koordinátor výstavy Ondřej Haničák.

"Sledujeme historii Slezska už od středověku, respektive vládců, kteří se toho historického Slezska nějakým způsobem dotýkali. K těm nejvýznamnějším a velmi zajímavým exponátům, které na této výstavě prezentujeme, patří meč Valentina Hrbatého. To byl ratibořský kníže, který sídlil v Ratiboři, ale podstatné je, že pocházel z rodu Přemyslovců. Jak víme, vládnoucí linie Přemyslovců vymřela osobou Václava III., stalo se tak v Olomouci v roce 1306."

Méně známý je už fakt, že Přemyslovci, tedy jejich levobočná linie, vládli v některých částech Slezska až do roku 1521, kdy poslední člen rodu, na jehož počátku stál Mikuláš Opavský, nemanželský syn Přemysla Otakara II., zemřel. Valentin Hrbatý byl pohřben v dnes polské Ratiboři, jeho meč je součástí sbírek tamního muzea, které jej do Opavy zapůjčilo. Poslední člen kdysi slavného rodu byl k věčnému odpočinku uložen v klášterním kostele sv. Ducha u ratibořských dominikánek.

Ondřej Haničák,  foto: ČT
"Při archeologickém průzkumu pohřebiště na začátku 90. let minulého století, byl otevřen hrob, kde byl pravděpodobně uložen Valentin Hrbatý a našli tam také meč. Na něm bylo podstatné, že byl přelomený a tím symbolizoval vyhasnutí té vládnoucí, tehdy už jen knížecí dynastie."

Pochybnosti o tom, zda v hrobě skutečně leží Valentin Hrbatý, prý nejsou na místě. Hrob se nacházel na nejprestižnějším místě kostela, přímo pod oltářem, a meč se skutečně datuje do doby, kdy kníže zemřel.

K opavským Přemyslovcům se váže i druhý unikát výstavy.

Replika dukátu Přemka Opavského,  foto: Česká mincovna
"V tomto případě se jedná o dukát Přemka Opavského, čili dalšího přemyslovského vládce. Unikátní je v tom, že je známá pouze v jednom exempláři. Tento exemplář ve třicátých letech minulého století zakoupila Česká numismatická společnost, která jej věnovala Národnímu muzeu. V tamní sbírce je uchováván dosud a do Opavy bude zapůjčen v lednu právě v souvislosti s touto zeměpanskou výstavou. Takže to je další významný a zajímavý exponát, který stojí za to v Opavě zhlédnout. K vidění bude počátkem ledna."

Výstava se snaží přiblížit veškeré mocenské a vládní struktury v někdejším Slezsku, představuje významné panovníky i zástupce církve a věnuje se jednotlivým knížectvím i veřejnému a soukromému životu šlechty. Mezi více než 250 exponáty najdeme pečeti, prapor i středověkou dlaždici. Na výstavě jsou také prezentovány dosavadní výsledky průzkumu, který od léta probíhá v podzemí kostela sv. Ducha v Opavě. Výstavu Země a její pán mohou lidé navštívit do 23.března příštího roku.