V Praze byla předána cena Karla IV.

Laureátem kulturní Ceny Karla IV. v roce 2014 se stal starosta Cách Marcel Philipp

V pátek 26. září byla Cena Karla IV., kterou uděluje spolek Cáchy-Praha. Obdržel ji starosta Cách Marcel Philipp.

Cena byla udělena již popáté, ale poprvé v Praze. Stalo se tak v kostele Nanebevzetí Panny Marie a Svatého Karla Velikého na Karlově. Toto místo je symbolické a dokumentuje historické spojení Prahy a Cách. Kostel a klášter na Karlově založil Karel IV. na Novém Městě pražském a zasvětil ho Karlu Velikému, jehož relikvie do Prahy přivezl. Tak jako je Karel IV. spjat s Prahou, je Karel Veliký spojen s Cáchami. Vytvořil zde sídlo římské říše, založil katedrálu, kde byli korunováni všichni římští králové, včetně Karla IV., a v roce 814 – tedy před dvanácti sty lety – tu zemřel.

Slavnost zahájil kardinál Dominik Duka, který připomněl církevní a náboženskou paralelu mezi Cáchami a Prahou. Po něm vystoupili další hosté, včetně pražského primátora Tomáše Hudečka a Věry Blažkové, předsedkyně spolku Cáchy Praha. Laudatio pronesl emeritní rektor ČVUT profesor Václav Havlíček. Nakonec promluvil laureát letošní ceny cášský starosta Marcel Philipp. Hovořil o podobnosti Prahy a Cách. Obě města byla ve své době středisky evropské moci, kultury a vzdělanosti. Uvedl, že si ocenění váží a že bude nadále podporovat nejen partnerství mezi Cáchami a Prahou, ale mezi českými a německými občany vůbec.

Marcel Philip ve svém úřadě přijal všechny předchozí laureáty Ceny Karla IV. – mládežnický sbor Zvonky (2013), který svým vystoupením na Karlově obstaral kulturní program, Rudolfa Jindráka (2012), někdejšího českého velvyslance v Německu, cembalistku Zuzanu Růžičkovou (2011) a kardinála Miloslava Vlka (2010). Starosta činnost spolku Cácha-Praha, jehož cílem je propojení a maximální vzájemné poznání obyvatel obou měst, aktivně podporuje. Spolek založila koncem 90. let Věra Blažková, organizátorka celé akce. Jeho aktivity představila na nedávné krajanské konferenci v Praze. Spolek mj. vydává knihy a pořádá oznávací zájezdy. Na udělení ceny přijelo z Cách skoro 60 členů spolku.

Cena Karla IV. | foto: Miroslav Krupička