V Praze byly rozděleny letošní ceny Česká kvalita

Nafukovací dětské hračky, náramkové hodinky Prim, ložní prádlo se sklíčky od Swarovského, a také dětská obuv, smetanový dort, špekáčky nebo management služeb v IT - to je jen část z výrobků a služeb, které tuto středu v Praze získaly prestižní cenu Česká kvalita. Tento vládní program se snaží čelit stále vyššímu množství nekvalitních výrobků na českém trhu. Bližší informace o této ceně řekl Mileně Štráfeldové David Kubla z Národního informačního střediska podpory kvality, které program realizuje:

"Program Česká kvalita je datován od roku 2002 a vznikl proto, aby spotřebitel dostal jasné vodítko, které značky jsou důvěryhodné a které jsou pouze nálepkou na výrobku. Program garantuje spotřebitelům, že výrobek je kontrolován a především je kontrolován třetí nezávislou stranou, to znamená nějakou akreditovanou zkušebnou. Ty kontroly jsou pravidelně opakovány, a už když se výrobek v podstatě dostane na trh, je po této kontrole, po certifikaci nezávislou zkušebnou."

Jak vlastně celý projekt probíhá? Jak se firmy mohou hlásit a jaký je potom mechanismus toho oceňování?

"V programu máme v současnosti 20 jednotlivých značek kvality z různých oblastí. To jsou různé cechy, společenstva, obory. A každá z těchto značek má svého správce, to znamená cech, obor nebo sdružení. Zájemce o konkrétní značku se obrátí na tohoto správce značky a s ním probírá veškeré detaily certifikace a získání značky. Program Česká kvalita to celé zastřešuje a je garantem kvality. Je to vládní program, takže je pod hlavičkou Vlády České republiky."

Jsou tam třeba nějaká teritoriální omezení nebo z hlediska vlastníků? Musí to být české firmy?

"České firmy to být nemusí. Nemusí to být ani české výrobky, protože program Česká kvalita je otevřený. Jde spíš o to, aby výrobky splňovaly kvalitu z českého pohledu."

A jaká tedy jsou kritéria?

"Kritéria jsou u každé značky trošku jiná, protože přeci jenom jinak se hodnotí dětské botičky a jinak se hodnotí strojírenské výrobky. Jinak se hodnotí dětské hračky a služby atd."

A když se zeptám obráceně: jaké produkty se tam dostávají? Mluvil jste o botičkách i strojírenských výrobcích. Je v tom nějaké omezení?

"Ten program je otevřený. Kdokoliv má pocit, že má značku kvality, může se do programu přihlásit. Omezení není žádné. Jinak v programu jsou značky na dětskou obuv, dětské hračky, na ekologicky šetrné výrobky, na nábytek, na internetové obchody, značka Osvědčeno pro stavbu na stavební výrobky a mnoho dalších. V současnosti je jich dvacet."

A jak tedy probíhá certifikace?

"Každý zájemce o značku, licencionář, požádá správce, vypíše přihlášku a poskytne výrobek k certifikaci. Správcem je buď zkušební podnik nebo jiná organizace, která je akreditovaná. Výrobek se vyzkouší, projde všemi testy a na základě úspěšného splnění všech požadavků je mu přidělena konkrétní značka kvality."

A jaké známé značky dostaly v minulosti Českou kvalitu?

"Třeba hodinky Prim, hodně to byly hračky, dětská obuv každoročně bývá oceněna. Byly to i potraviny, jsou to vína, stavební firmy..."

Co to pro ty firmy znamená? Promítá se to skutečně do lepšího prodeje? Zvykli si zákazníci na tuto značku?

"Pro firmu je to určitě podle mého názoru marketingový nástroj, kterým může odlišit své produkty od konkurence a nabízeného zboží."

Dokážete říct, jaký je poměr, kolik z přihlášených firem Českou kvalitu získá?

"To vám bohužel nepovím, to záleží na konkrétních údajích od správců. Nicméně se podle své zkušenosti domnívám, že projde víceméně většina firem. Ty firmy se hlásí až v okamžiku, kdy si o tom něco zjistí, znají podmínky, svým výrobkům věří a většinou přihlašují top ze své nabídky. To znamená, že ten výrobek ve většině případů projde certifikací bez větších problémů."

Pro české spotřebitele je problém expanze čínských výrobců. Jsou nějaké nástroje, jak tomu alespoň z vaší strany zabránit?

"Čeští výrobci mají možnost se vymezit vůči čínským dovozům právě tím, že projdou certifikací, získají jednu z těch značek kvality. Nicméně z Číny, a nejenom z Číny, ale i z jihovýchodní Asie, se dováží spousta zboží a evropský systém RAPEX pravidelně zachytává velké množství zboží. Tady se nedá říct, že je to nekvalitní zboží, oni zachytávají přímo nebezpečné zboží, které se dostává na evropský trh. A počet zachycených výrobků, které se dostaly na tento trh, je značný a každým rokem narůstá."

Český zákazník přeci jenom vyhledává zboží podle ceny...

"Samozřejmě zákazníci tu kvalitu nevyžadují tolik nebo se orientují hodně podle ceny. Ale myslím, že nic není tak černobílé a že zákazníci určitě jdou po kvalitě, protože vědí, že jim přináší přidanou hodnotu. Určitě to zohledňují daleko více než před lety."

A myslíte si, že už se podařilo do povědomí českých zákazníků dostat cenu Česká kvalita do té míry, aby to mělo na jejich uvažování nějaký markantní vliv?

"Tady musím být bohužel k nám kritický, protože program běží od roku 2002, nicméně prostředky, které jsou na jeho podporu, jsou omezené. Takže s málem se snažíme dělat maximum a nedělám si iluze, že by všichni zákazníci znali Českou kvalitu a značky v ní. V poslední době se to ale dost zlepšuje, protože i v obchodech je tato značka sem tam vidět. A každý další výrobek nám jenom pomáhá v tom, aby to bylo rozšířené mezi zákazníky a oni se orientovali podle značek kvality."

Více informací na webu: http://www.npj.cz