V Praze je největší výstava o konci války v Čechách

Konec války v Čechách přiblíží rozsáhlá výstava, která bude přístupná od pátku v pražském Vojenském historickém ústavu (VHÚ). Expozice nazvaná "1945 - konec války v Čechách" je výsledkem několikaletého bádání armádních historiků a je největší k danému tématu v Česku. Návštěvníci budou moci vidět nejen dobové zbraně a kopie historických novinových článků, ale též zdařilé modely barikád z období Pražského povstání a figuríny v historickém oblečení vojáků a obránců Prahy z řad občanů. Výstavu slavnostně otevřel ministr obrany Martin Barták.

Návštěvníci tu naleznou třeba amatérsky sdrátovanou pušku použitou při obraně Strašnic nebo dvacetimilimetrový kanon, s kterým Češi bránili trojský most před postupem nacistů. Cílem výstavy je zprostředkovat návštěvníkům prožitek obyvatel protektorátu v posledních týdnech a dnech války a prvních měsících po osvobození, míní ředitel VHÚ Aleš Knížek. Autoři expozice se přitom snažili uvést Pražské povstání do kontextu obdobných protinacistických akcí ve Varšavě, Paříži, na Slovensku a v dalších evropských zemích. Poprvé jsou zde prezentovány také dosud nepublikované archiválie z Vojenského ústředního archivu, například mapa německé obrany českých zemí z počátku května 1945. Součástí jsou i audiovizuální programy z dobových filmových záběrů a záznamy vysílání povstaleckého rozhlasu, které dosud nebyly u nás zveřejněny.