V Praze začíná cyklus přednášek o činnosti StB

r_2100x1400_radio_praha.png

Zajímá vás obsah, metody práce nebo "nejslavnější" případy komunistické tajné policie? Pokud ano, můžete navštívit kulturní centrum Zahrada v Praze, kde každou první středu v měsíci pracovníci Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu seznámí veřejnost s nejnovějšími poznatky o činnosti Státní bezpečnosti.

Zajímá vás obsah, metody práce nebo "nejslavnější" případy komunistické tajné policie? Pokud ano, můžete navštívit kulturní centrum Zahrada v Praze, kde každou první středu v měsíci pracovníci Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu seznámí veřejnost s nejnovějšími poznatky o činnosti Státní bezpečnosti. Herbert Brynda zavolal Janu Kalousovi z ÚDV a zajímal se, co Úřad k uspořádání přednáškového cyklu vedlo:

"K uspořádání přednášek nás jednak vedl zájem kulturního centra Zahrada, které projevilo zájem takové přednášky uspořádat ve svém centru, a jednak i určitá potřeba představit dokumentační práci Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a představit témata, která jsou zpracována a výhledově budou - nebo už byla - publikována v našich publikacích a více je představit odborné i laické veřejnosti."

Z přednášek, které ÚDV na svých internetových stránkách nabízí, si podle Jana Kalouse kulturní centrum Zahrada vybralo pět témat, jež z hlediska zájmu veřejnosti považovalo za zásadní:

"Jednak je to otázka struktury Státní bezpečnosti, což je přednáška, která má představit organizaci Státní bezpečnosti, tedy čím konkrétně se ta která část StB zabývala. Bude následovat přednáška o vyšetřovacích metodách Státní bezpečnosti na přelomu 40. a 50. let, na konkrétních příkladech bude hovořeno o tom, jaké byly vazební podmínky a jak probíhala vyšetřování jednotlivých případů. Pak bude následovat přednáška o nezákonných únosech, které StB prováděla. Zde zase půjde o představení mechanismu, jak takové 'odluky' probíhaly, a zase uvedeme konkrétní příklady. Následuje přednáška o válečných zločincích ve službách Státní bezpečnosti, kterou představí kolega, který zpracoval případ Maxe Rostocka, člověka, který se podílel na vypálení Lidic. Celý minicyklus zakončí přednáška Pavla Breta 'Smrt Jana Masaryka', která má představit průběh a výsledky vyšetřování smrti populárního ministra zahraničních věcí od roku 1948 až po současnost."

Vedoucí oddělení dokumentace ÚDV Jan Kalous přitom nevylučuje, že by se některých přednášek mohli účastnit i přímí aktéři nebo pamětníci.