V úterý a ve středu odhalili celníci 270 nelegálních pracovníků

V úterý a ve středu objevili pracovníci celních úřadů u více než stovky zaměstnavatelů v celé zemi 270 nelegálně zaměstnaných cizinců ze států, které nejsou členy EU. Odhaleným pracovníkům a jejich zaměstnavatelům hrozí správní řízení. Podezřelí cizinci nepředložili pracovní povolení nebo vykonávali práci v rozporu s ním. Navíc 12 nelegálním pracovníkům hrozí i vyhoštění, protože v Česku pobývali neoprávněně. Kontrola se zaměřila na vytypované provozovny, kde už v minulosti celní orgány objevily cizince podezřelé z porušení zákona o zaměstnanosti. Nynější kontrola objevila stejné problémy v každé druhé prověřované firmě.