Václav Havel: Není fér říkat, že hroch je ošklivý...

Václav Havel, foto: archiv Radia Praha

Historické obzory se dnes ponoří do rozhlasových dějin, do šedesátých let minulého století. Tehdy totiž našly slavné otázky Marcela Prousta své místo i ve vysílání Československého rozhlasu. Na proustovský dotazník v podání Josefa Langmillera odpovídali třeba Ján Kadár s Elmarem Klosem, Jan Skácel, Josef Škvorecký nebo tehdy mladý dramatik Václav Havel. K mikrofonu usedl v roce 1967 a takto jej na úvod představil Miloš Kopecký...

Václav Havel, foto: archiv Radia Praha
Historické obzory se dnes ponoří do rozhlasových dějin, do šedesátých let minulého století. Tehdy totiž našly slavné otázky Marcela Prousta své místo i ve vysílání Československého rozhlasu. Na proustovský dotazník v podání Josefa Langmillera odpovídali třeba Ján Kadár s Elmarem Klosem, Jan Skácel, Josef Škvorecký nebo tehdy mladý dramatik Václav Havel. K mikrofonu usedl v roce 1967 a takto jej na úvod představil Miloš Kopecký...