Věda dostala v letech 1998 až 2008 od státu 165 miliard korun

Státní rozpočet byl v letech 1998 až 2008 druhým nejdůležitějším zdrojem financování výzkumu a vývoje v České republice. Během tohoto období bylo z veřejných zdrojů na jeho podporu vynaloženo 165 miliard korun. V roce 2008 činily veřejné výdaje plynoucí do výzkumu a vývoje 22,3 miliardy korun a na celkových výdajích se podílely 41 procenty. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnil na svých webových stránkách Český statistický úřad (ČSÚ). V průměru evropské sedmadvacítky tvořily veřejné výdaje na výzkum a vývoj 34 procent celkových výdajů. V roce 2008 tvořily v ČR výdaje na výzkum a vývoj z veřejných zdrojů 0,6 procenta HDP, zatímco v evropské sedmadvacítce to bylo 0,64 procenta.