Velikonoce den po dni

Foto: Pohled 111, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Nejdůležitější křesťanský svátek v roce, kdy si věřící po celém světě připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Připomeňte si liturgii i zvyky, které tento svátek v Česku provázejí.

Foto: Pohled 111, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Květná (palmová) neděle

Květná neděle na Moravě v 19. století, foto: Wikimedia Commons, Public Domain
Připomíná se příjezd Krista do Jeruzaléma, kde ho vítali palmovými listy.

Zvyky: Trhají se větévky jívy, které připomínají palmové listy a zdobí se jimi domácnost.

Modré pondělí

Říká se mu tak podle látky, která se v tento den vyvěšuje na oltář.

Zvyky: Hospodyňky začínaly uklízet

Žluté (šedivé) úterý

Na oltář se přidává žlutá, případně šedivá látka

Zvyky: V domácnostech se pokračuje v úklidu, vymetají se pavučiny z koutů

Černá (škaredá) středa

Jidáše, foto: Zdeňka Kuchyňová
Den, kdy zradil Jidáš

Zvyky: Vymetají se komíny, aby se vyhnali zlí duchové. Nikdo se nesmí mračit, jinak se bude škaredit celý rok. A pletou se pletence zvané jidáše.

Zelený čtvrtek

Den poslední večeře Páně, při které se loučil Ježíš s apoštoly. Naposledy zní zvony, které odlétají do Říma za papežovým požehnáním. Nahrazují je řehtačky, které mají svolávat k bohoslužbám.

Zvyky: Celý den by se měla jíst zelená zelenina (kopřivy, špenát, zelí), aby byl člověk po celý rok zdravý. Kromě toho se jí jidáše, které symbolizují provaz, na kterém se Jidáš oběsil.

Velký pátek

Ukřižování Ježíše Krista, foto: Kristýna Maková, archiv ČRo - Radia Praha
Den ukřižování Ježíše Krista. V katolické církvi dnem nejhlubšího smutku. Slouží se bohoslužba, při které nehrají varhany.

Zvyky: Lidé se omývají vodou, aby byli chráněni před nemocemi. Nesmělo se hýbat s půdou, proto se nepracovalo na poli. Nepralo se prádlo, protože by se namáčelo do Kristovy krve. Podle legend země vydávala své poklady, vycházeli vodníci a vyjížděli blaničtí rytíři.

Bílá sobota

Říká se jí tak podle roucha, ve kterém se přijímá křest. Opět se rozeznějí zvony, které ztichly ve čtvrtek. Čeká se na noc, kdy došlo ke Kristovu vzkříšení a světlo zvítězí nad tmou.

Zvyky: Zhasíná se staré světlo a jako symbol nového života rozsvěcuje nové. O sobotě se ale také bílilo. Příprava na Hod boží velikonoční musela být důkladná. V žádné domácnosti nesměl chybět prostřený stůl. Na další den se peče beránek a mazanec.

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)

Pomlázka, foto: Public Domain
Den vzkříšení Ježíše Krista

Zvyky: Děvčata chodí se stromkem ozdobeným mašlemi. Podává se beránek jako symbol Kristovy oběti. Také se servíruje velikonoční nádivka.

Velikonoční (červené) pondělí

Zvyky: Chlapci chodí s pomlázkou, která kromě „pomlazení“ přináší úrodu, blahobyt, štěstí. Dívky na oplátku předávají malovaná vajíčka jako symbol života.

Zdroj: rešeršní oddělení ČRo