Vláda schválila akční plán zaměstnanosti pro letošní rok

M.Gregr

K dalšímu snížení počtu lidí bez práce má přispět letošní Národní akční plán zaměstnanosti, který v pondělí schválila česká vláda. Plán je průběžnou a systémovou aktualizací na stejných principech postaveného Národního plánu zaměstnanosti, jenž v květnu 1999 schválil sociálnědemokratický kabinet a díky němuž během roku 2000 nezaměstnanost klesla z 9,8 na 8,9 procenta. Více k tomu Eva Petržílková.

M.Gregr
Podle nového Národního akčního plánu zaměstnanosti se dělí letošní aktivity vlády v zásadě do čtyř oblastí. První se dotýká podpory zaměstnanosti, druhou je podpora podnikání - tedy hlavně malých a středních firem, třetí je pomoc podnikům a zaměstnancům přizpůsobit se změnám na trhu a čtvrtá pak je oblast, ve které by měly být zajištěny rovné příležitosti při získávání zaměstnání. Podle ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly plán stanoví řadu úkolů pro jednotlivá ministerstva, která musí splnit v průběhu roku: Na druhou stranu chce vláda také vybírat obory, kde by kvalifikovaní občané jiných států mohli být zaměstnáváni. Jednou z možností, jak snížit počet lidí bez práce, je právě také rozšíření rekvalifikačních programů. Podle ředitele odboru trhu práce ministerstva sociálních věcí Tadeáše Kokotka kvalifikace nezaměstnaných totiž často neodpovídá plánům a zaměření investorů, kteří stále častěji přicházejí do České republiky. Plán počítá i s řešením pracovního uplatnění zdravotně postižených a zahrnuje opatření na podporu zaměstnanosti těžce umístitelných osob, zvláště Romů. Samozřejmě, že plnění Národního akčního plánu nebude jen věcí ministerstva práce a sociálních věcí, ale celkem 8 resortů, dále krajských hejtmanů, přednostů okresních úřadů i primátorů. Podle pondělního rozhodnutí vlády musí všichni předložit do poloviny dubna časový sled konkrétních kroků a dalších opatření.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio