Vláda schválila další opatření na ochranu proti teroristickým útokům

stíhací letouny

V souvislosti s útokem civilních letadel ovládaných teroristy na budovy Světového obchodního střediska v New Yorku a Pentagonu ve Washingtonu vyvstala v České republice otázka, zda současná legislativa umožňuje unesené letadlo sestřelit. Názory byly natolik protichůdné, že se tímto problémem zabývala ve středu vláda. Její jednání sledoval Josef Kubeczka.

"Současně se dá dovodit, že civilní letadlo zneužité k teroristickému aktu přestává mít plně statut civilního letadla. Z toho provedeného rozboru vyplývá, že jednání únosců, kteří letadlo ovládli a nasměrovali na určitý cíl se záměrem ho zničit nebo vážně poškodit, může mít charakter hrozícího nebo trvajícího útoku a samozřejmě podle paragrafu 13 trestního zákona, to znamená nutná obrana, 'čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok, není trestným činem'. "

Především preventivní opatření obsahuje vládou schválený systém ochrany občanů před vysoce rizikovými biologickými látkami a jedy. Podle vicepremiéra Vladimíra Špidly řada opatření už funguje a kabinet je tak chtěl jenom uvést do vyššího stupně pohotovosti. Bezprostřední nebezpečí ale, jak zdůraznil, nehrozí. Jedním z opatření je i zajištění dostatečného množství protilátek a léků. Podle vicepremiéra Špidly ale jejich zásoby nejsou neomezené:

"Jsme na tom stejně jako kterékoliv jiné země. V případě lokalizovaného útoku, který by zasáhl několik set až několik tisíc lidí, jsme v tento okamžik připraveni. Kdyby došlo k útoku, který by úspěšně zasáhl třeba milión lidí, tak na tuto situaci dostatek očkovacích látek a antibiot momentálně k dispozici není. To ale neznamená, že v průběhu rozvoje toho problému bychom je nedokázali dodat."

Vypracování základního systému ochrany občanů České republiky před vysoce rizikovými biologickými látkami a jedy vláda zadala v srpnu, ještě před zářijovým teroristickým útokem ve Spojených státech. Dokument se stal aktuální především po zjištění britské tajné služby, že biologickými zbraněmi zřejmě disponuje teroristická organizace Al-Kaidá Usámy bin Ládina, která se nepřímo přihlásila k zářijovým útokům na New York a Washington. Důvodem vypracování ochranného systému byly vzrůstající obavy z utajené modernizace a rozšiřování biologických zbraní a z teroristů, kteří těmito látkami disponují. Systém zahrnuje vedle tvorby zásob očkovacích látek také výcvik profesionálních záchranářů a specialistů, vědecký výzkum, přípravu obyvatelstva na sebeochranu a vzájemnou pomoc a zabezpečení laboratoří, které pracují s nebezpečnými biologickými látkami a jedy. V dokumentu se hovoří i o objektivním informování veřejnosti.