Vláda schválila koncepci veřejné doprav do roku 2020

Vláda schválila koncepci ministerstva dopravy týkající se veřejné dopravy do roku 2020. ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Materiál označovaný jako bílá kniha veřejné dopravy obsahuje návrhy na možné změny ve financování regionální železnice, zefektivnění plánování jízdních řádů, nebo například návrh na veřejnou podporu výstavby parkovišť u železničních stanic.

Zefektivněním by podle ministerstva dopravy měl projít systém plánování krajských jízdních řádů. Ty by nově měly jednotlivé kraje posílat k připomínkování sousedním krajům a zároveň obcím, které objednávají vlastní obecní veřejnou dopravu. Pokud by se jednotliví objednatelé nedokázali shodnout tak, aby na sebe spoje navazovaly, mělo by mít poslední slovo právě ministerstvo dopravy. Podmínku zapojit se do plánování veřejné dopravy, a tím zlepšit návaznost, spojů by podle návrhu ministerstva měly mít nově obce s počtem obyvatel nad 15 tisíc.