Vláda schválila novou koncepci zahraniční politiky

Vláda schválila novou koncepci zahraniční politiky. Dokument určuje hlavní oblasti zájmu Česka ve světě. Mluví o podpoře ekonomické diplomacie, ale i o prosazování lidských práv. Dokument se hlásí k odkazu českého humanistického myšlení, prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Pražského jara, Charty 77 a tradice podpory lidských práv. Vyplývá to z dokumentu, který má ČTK k dispozici. Za hodnotové východisko zahraniční politiky označuje příslušnost k euroatlantickému civilizačnímu prostoru, jejímž výrazem je zejména členství v EU a NATO. K hlavním oblastem bezpečnostních zájmů České republiky a jejích spojenců patří podle materiálu oblast východní Evropy, západního Balkánu, severní Afriky, Blízkého a Středního východu a Sahelu.

Dokument upozorňuje na změnu světových mocenských poměrů a na posun k multipolaritě světového uspořádání. O slova se tak více hlásí země východní a jihovýchodní Asie. Díky technologickému pokroku se zvyšují vojenské schopnosti mnoha států. "Pravděpodobnost přímého ohrožení území ČR masivním vojenským útokem je nízká. Bezpečnost a stabilita v hraničních částech Evropy i v oblastech s Evropou sousedících se ovšem celkově snižují," upozorňuje koncepce. Nelze proto podle ní zcela vyloučit přímé ohrožení spojenců, a tedy i ohrožení Česka, "neboť naše bezpečnost je v rámci Severoatlantické aliance nedělitelná".