Vláda startuje monitoring romských komunit

Prostředky vynakládané na pomoc české romské menšině se už řadu let víceméně míjejí účinkem. Zlepšují se jejich kulturní aktivity, zhoršuje se bydlení a přístup k práci. V některých oblastech se komunity potýkají až s 90 procentní nezaměstnaností. Aby se situace konečně změnila, bude podle rozhodnutí vlády zapotřebí shromáždit přesné statistické údaje o romské komunitě v Česku.

Získat data by měl monitorovací systém, jehož roční náklady jsou odhadnuty na 1,5 milionu korun. Jeho přesná metodologie na pokyn vlády momentálně vzniká.

"Diskutovali jsme k tomu dosti široce. Ta věc je schválená, už v roce 2007 by měly být vidět první výsledky."

uvedl premiér Jiří Paroubek po jednání vlády. Ministr vnitra František Bublan Radiu Praha upřesnil:

"Ta diskuse byla k tomu, že ten deadline byl příliš daleko. Šlo o to posunout to na bližší datum, udělat nějaký pilotní projekt, na kterém by se to vyzkoušelo, koho do toho zapojit, že to není možné nechat na jednom rezortu, komisi nebo nevládní organizaci, zapojit do toho více rezortů a samozřejmě i nevládky, protože ty tam mohou hodně udělat. Čili všichni s tím souhlasili, spíš šlo o ten způsob."

Karel Holomek,  předseda Sdružení Romů na Moravě
Jak řekl předkladatel návrhu ministr spravedlnosti Pavel Němec, systém poskytne údaje o zaměstnanosti Romů, jejich kvalifikaci, příjmech, bydlení, zadluženosti či vzdělávání. Přesné informace poslouží k lepšímu využití dotací. Studie a kontrolní zprávy v minulosti prokázaly, že se mnohé finanční programy na pomoc Romům právě kvůli nedostatečné znalosti prostředí a potřeb míjejí účinkem. První výsledky projekt přinese už letos, tvrdí zpracovatel projektu náměstek Ivo Hartman.

"My předpokládáme, že ještě v průběhu tohoto roku budeme mít k dispozici metodiku, že začně probíhat kvantitativní výzkum, a na něj v příštím roce naváže hodnocení kvantitativního výzkumu, budeme mít k dispozici výzkum kvalitativní a na základě toho bychom od roku 2008 měli být schopni korigovat některé programy, které investují do oblasti bydlení, vzdělávání, sociálních služeb."

Romské sdružení Info Roma Kontakt vyjádřilo své znepokojení nad rozhodnutím kabinetu. Podle sdružení je demokracie pro Romy ohrožena. Naopak předseda Sdružení Romů na Moravě Karel Holomek monitoring vítá.

"Je třeba získat podklady, aby bylo jasně a zřetelně řečeno, že situace je skutečně taková, jaká je, například že nezaměstnanost mezi Romy je devadesátiprocentní. S tím bývají problémy, protože někdo řekne: A jak to víte? A druhá věc, jestliže mám řešit nějaký problém, tak k němu potřebuji dosti přesné údaje."

Podle odhadů žije v české republice 250 tisíc Romů. Při sčítání se jich však k romské národnosti přihlásilo pouze 11 tisíc. Jak tedy může terénní pracovník rozlišovat mezi Romem a Neromem?

"Prosím vás 11 tisíc! Jenom když přijdete sem do Brna, tak já vám můžu říct bez problémů, že tu žije 15 tisíc Romů, už podle toho, jak k nám chodí. A mě v žádném případě nečiní potíže identifikovat Roma, stejně tak jako to nečiní potíže na místní radnici, na bytovém nebo sociálním odboru. takže to bude jenom prospěšná záležitost, která třeba zrovna tady tuto otázku rozdílu mezi výsledky z Censusu a skutečností prokáže."

Do projektu budou zapojeni i romští terénní pracovníci, potvrzuje Ivo Hartmann.

"Určitě se počítá i s tím, aby byli zapojeni i romští tazatelé, aby se v tom prostředí lépe orientovali a dokázali kvalifikovaně odhadnout práci, která je po nich požadována."

Projekt nebude shromažďovat informace o jednotlivcích, ale anonymní data, aby nebyl dotčen zákon o ochraně osobních údajů.