Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě navštívil Českou republiku

Generál Joseph Ralston

Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě generál Joseph Ralston navštívil ve středu Českou republiku. Ralston je prvním tak vysoce postaveným představitelem Severoatlantické aliance, který po dvou letech členství v NATO do naší republiky přicestoval. Bližší informace přináší Milena Štráfeldová:

Cílem mise generála Ralstona bylo vyhodnocení výcvikového roku 2000 v české armádě. O účelu jeho návštěvy hovořil dnes s novináři náčelník generálního štábu Jiří Šedivý.

"Pan generál Ralston přijel do České republiky na mé oficiální pozvání, abychom tady diskutovali některé věci, které jsou spojené s výstavbou armády České republiky i integrací a spoluprací se silami NATO."

Sám generál Ralston vysoce ocenil účast České republiky v mezinárodních mírových misích NATO na Balkáně i pokrok, kterého v minulém roce česká armáda dosáhla.

"Jsem velmi potěšen tím, jakého pokroku jste dosáhli od mé poslední návštěvy, a to jak v úrovni reformy Vaší armády, její kvality, výcviku, tak i Vašich příštích plánů."

Velkou pozornost věnoval generál Joseph Ralston problému tzv. balkánského syndromu, tedy onemocnění vojáků z mírových misí, za jehož příčinu někteří odborníci považují použití protitankových střel s ochuzeným uranem. Ujistil, že NATO plně chápe znepokojení v zemích, jejichž vojáci se misí IFOR a KFOR na Balkáně účastní. Vedení aliance proto v nejbližších dnech zveřejní všechny údaje o měření dopadu použití těchto střel na životní prostředí i zdraví vojáků a civilního obyvatelstva. O přístupu české armády k této otázce hovoří generál Jiří Šedivý:

"Česká republika již při vysílání kontingentu jak do mise IFOR, tak do mise KFOR, utvořila takovou sestavu kontingentu, kde vždycky součástí byly kapacity pro provedení jak radiačního, tak chemického průzkumu teritoria, kde se vojsko nachází. I se znalostí věci, kde byly použity střely s ochuzeným uranem, byly provedeny kontroly prostoru, který naši vojáci zaujímali, a nebyly zjištěny žádné závažné problémy, které by se týkaly tohoto charakteru."

Během své návštěvy rovněž doporučil generál Ralston, aby česká armáda urychleně modernizovala své vyzbrojení nákupem zahraničních nadzvukových letadel.