Všechny národní kulturní památky jsou pojištěny

Hrad Pernštejn, foto: www.czechtourism.com

Národní kulturní památky jsou konečně pojištěny! Skupina šesti nejvýznamnějších českých pojišťoven uzavřela smlouvu s Národním památkovým ústavem, která zahrnuje pojištění pro všechny státní hrady a zámky a další památkově chráněné objekty včetně jejich vybavení. Pojistka za 3,5 milionu korun zaručuje pojistné krytí až do výše 80 milionů. Památkáři nyní jednají o navýšení pojistky, která by kryla škody až do šesti set milionů korun. Ministr kultury přesto s prací památkářů spokojen není. Podrobnosti zjišťovala Milena Štráfeldová:

Hrad Pernštejn, foto: www.czechtourism.com
Zdálo by se, že pojištění těch nejcennějších památkově chráněných objektů, označovaných jako národní kulturní památka, je úplnou samozřejmostí. Loňský požár hradu Pernštejn, při němž vznikla škoda za zhruba 50 milionů korun, však ukázal, že tomu tak není. Hrad Pernštejn pojištěn nebyl. Právě po tomto požáru se začalo poukazovat na to, že je nutné významné památky pojistit. Národnímu památkovému ústavu se po osmi měsících příprav podařilo sjednat se skupinou velkých pojišťoven smlouvu, která od 1. února 2006 pojišťuje všechny památky v jeho správě. Podle Zdeňka Nováka, pověřeného řízením Národního památkového ústavu, je to historický moment:

"Já jsem strašně rád, že se to nakonec podařilo, protože jsem tu pojistnou smlouvu inicioval ještě jako náměstek ministra /kultury/. A tím, že moji kolegové /z NPÚ/ tak zodpovědně a kreativně přípravu smlouvy uchopili, korunovali můj podnět úspěchem, který nemá v dějinách státní památkové péče v České republice skutečně obdoby."

Památkáři sjednali balík smluv, podle kterých je za roční poplatek 3,5 milionu korun pojištěna zhruba stovka státních hradů a zámků a další objekty včetně jejich mobiliáře. Ten Zdeněk Novák odhaduje na téměř milion kusů. Pojišťovny v případě pojistné události uhradí škodu až do výše 80 milionů korun. Hlavní ekonom Národního památkového ústavu Stanislav Kubeš upřesnil, na co všechno se tato pojistka vztahuje:

"Velký důraz je kladen na živelní události, které mohou nastat, pak je tam zcizení a vandalství, přerušení provozu, čili výpadek tržeb, a je tam i poměrně dost široká část, která se týká různých odpovědností."

V praxi to znamená, že národní kulturní památky jsou nyní pojištěny proti ohni i povodním, ale také například proti pádu letadla. Pojištění se vztahuje na i převoz movitých památek z jejich vybavení na výstavy nebo do restaurátorských dílen. Památkáři navíc požádali ministerstvo kultury o dalších pět milionů korun - navýšení pojistného na 8,5 milionu ročně přinese pojistné plnění až do šesti set milionů korun. Do skupiny velkých pojišťoven, které s památkáři pojistné smlouvy uzavřely, patří i pojišťovna Kooperativa:

Zámek v Českém Krumlově
"Pro nás je to do určité míry záležitost image, protože pro komerční subjekt bychom takovouto pojistku asi nepřipravovali. Pro pojišťovny je to do určité míry riziko, nicméně vítáme trend, že kulturní památky budou pojištěny,"

říká jeden z ředitelů Kooperativy Jiří Sýkora. Pracovníci pojišťoven mimo jiné zjišťovali, jaký je stav zabezpečení národních kulturních památek proti různým rizikům. Velkou pozornost věnovali zámku v Českém Krumlově, jehož hodnotu včetně mobiliáře vyčíslili na zhruba 4,5 miliardy korun. Podle Dominika Štrose z makléřské společnosti Marsh, která se na přípravě pojistných smluv podílela, je ochrana státních památek v Česku obdobná jako u našich sousedů:

"Myslím si, že nejsou zabezpečeny o nic hůř a o nic líp než památky v okolních zemích. Soukromé památky jsou mnohdy zabezpečeny lépe."

Práci památkářů ovšem kritizuje ministr kultury Vítězslav Jandák. Národní památkový ústav podle něj nehospodárně nakládal s finančními prostředky na odstranění povodňových škod z roku 2002. Některá výběrová řízení považuje Jandák za netransparentní. V pondělí na ně upozornil šéfa Nejvyššího kontrolnímu úřadu.