Výstava o sochaři Kaplickém a jeho potomcích

josef_josef.jpg

Výstava Josef a Josef odhaluje kořeny talentu světově proslulého architekta českého původu Jana Kaplického. Představuje české veřejnosti tvorbu pozapomenutého výtvarníka Josefa Kaplického, který se narodil přesně před 120 lety a zemřel v 60. letech. Jako poslední projekt jeho syna, nedávno zesnulého Jana Kaplického, zahájili výstavu Zdeněk Sklenář, Eliška Kaplicky a Alan Záruba.

Zdeněk Sklenář,  foto: ČTK
Galerista Zdeněk Sklenář říká, že několik let plánoval výstavu tvorby Jana Kaplického:

"Po všech těch událostech, které následovaly v souvislosti s Národní knihovnou, Jan vycítil, že by bylo moudřejší, než představovat sebe sama právě v takové době, představit dílo svého otce, který je věhlasným umělcem, na něhož naše společnost trošku pozapomněla."

Eliška Kaplicky,  foto: ČTK
Tvorba Josefa Kaplického zahrnuje především malby a sochy, ale také typografii, návrhy knižních obálek a plakátů. Jan Kaplický jí byl v dětství obklopen stejně jako výtvarným dílem matky Jiřiny Kaplické a měla určující vliv pro jeho vlastní výtvarné vnímání. Proto v letech emigrace tajně odvezl některé otcovy práce do Londýna. Podle Elišky Kaplicky by ale teď už měly zůstat v Čechách.

"Já bych si přála, aby zůstaly v Praze, dokonce moje nejtajnější přání by bylo... nevím jestli to není moc zpupné a nevím, jestli Johann by to chtěl, ale myslím, že by se měla udělat jakási galerie, prostor inspirace pro mladé designéry, architekty a umělce, kde by byly právě tyto sochy a ostatní tvorba Josefa Kaplického a Jana Kaplického. A dokonce i Jiřiny Kaplické. Protože ta celá rodina byla umělecká a z toho vznikla ta neuvěřitelná inspirace i pro něj a díky tomu z něj vyrostlo to, co z něj vyrostlo. Světoznámý architekt českého původu."

Souvislost mezi tvorbou otce sochaře a syna architekta je podle grafika Alana Záruby jasně patrná. Záruba se podílel na přípravě výstavy.

"Souvislost mezi prací Jana a Josefa je v těch tvarech, v abstrakci a hlavně v konceptu krásy, který lze vysledovat hlavně v tom sochařském díle. ty sochy jsou nádherné, to dílo dost výrazně předčilo svou dobu. V některých pracích otce i syna se tenhle fenomén objevuje. V tom taky vidím určité spojení."

Z výstavy,  foto: ČTK
Výstava se jmenuje Josef a Josef. Kde se vzal druhý Josef v názvu? Zdeněk Sklenář připomíná, že Josef je také syn Kaplického z prvního manželství. Narodil se v roce 1995, více než sto let po svém dědečkovi, kterého pochopitelně nikdy nepoznal. Žije v Anglii. Jeho výtvarné projevy jsou zatím v mezích odpovídajících věku. Jaké tedy spojení?

"Ty myšlenka spočívá v základní otázce, co vlastně chlapec, kterému je 14 let, bude provádět se svým životem a jaké nové podněty a inspiraci mu může tvorba dědečka přinést."

Na výstavě je ale konkrétní prací přítomen i Jan Kaplický, kromě výběru exponátů a prostorového řešení přispěl i návrhem nábytku - centrálního amébovitého stolu z lesklého černého materiálu, na němž jsou umístěny sochy.

"Je to vlastně poslední designové dílo Jana Kaplického, tak tím symbolicky dochází k setkání všech tří, tedy Josefa a Josefa i Jana."

Eliška Kaplicky říká, že její muž zanechal po sobě řadu rozpracovaných projektů. A protože byl precizní v přípravách, lze je i bez něj dokončovat.

"Tady ta výstava ukazuje, že do veškerých precizních detailů se ty projekty dají dotáhnout."

V příštím roce by se měla podle jeho návrhu konat například velká výstava v Královském institutu ve Stockholmu.