Výzkum: Současní rodiče dávají dětem větší volnost, než měli sami

Stále více českých rodičů dává svým dětem při výchově větší volnost, než měli sami. Kladou na ně málo požadavků a nekontrolují, zda je plní. Zároveň jim nepomáhají ani při vymezování různých cílů a hranic. Tento trend ve výchově se začal výrazně projevovat od poloviny 90. let, vyplynulo z výzkumu Ilony Gillernové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V dřívějších letech byla podle průzkumů zhruba třetina dětí vychovávána přísně. Rodiče jim poskytovali malý prostor pro samostatnost, iniciativu a vlastní rozhodování, dávali jim úkoly a sledovali, zda je plní. Kvalitu výchovy výrazně ovlivňuje citový vztah rodičů k potomkům. I přísnější výchova může mít dobrý vliv na rozvoj dítěte, pokud cítí, že jej rodiče mají rádi a rozumí mu, uvedla Gillernová.