Mezinárodní smlouvy v rodinném právu

Ve druhém dílu seriálu o rodinném právu se zaměříme na mezinárodní smlouvy. Jejich rozmanitost nám v právní rubrice objasní specialistka na tuto problematiku Lenka Pavlová.

Jaké platí v mezinárodním rodinném právu mezinárodní smlouvy ?

"Mezinárodní smlouvy jsou mnohostranné, a to v rámci globální, celosvětové úpravy. Je jich celá řada a vždy je třeba zkoumat, zdali nejen naše země, ale i druhý stát jsou smluvní stranou a jsou konkrétní smlouvou vázány. Pojem být smluvní stranou a být vázán není v právu totožný a v praxi často uplynou měsíce, někdy i roky mezi dobou, kdy ten který konkrétní stát podepíše mezinárodní smlouvou a stane se smluvní stranou a následně splní všechny povinnosti směřující k vázanosti smluvními ujednáními. Rozhodující je zdali, je stát smlouvu vázán ve smyslu svých vnitrostátních předpisů. Nejvýznamnější mnohostrannou mezinárodní smlouvou na globální úrovni je Úmluva o právech dítěte. V loňské roce se připomínalo dvacet let od jejího vzniku, protože byla podepsána v New Yorku 20.listopadu 1989. Mnohostranné smlouvy se uzavírají rovněž na regionální úrovni - pro nás to znamená na evropské úrovni, což neznamená, že mluvíme pouze o smlouvách v rámci EU. Nejznámějšími regionálními, mnohostrannými smlouvami v Evropě jsou smlouvy uzavírané v rámci tzv. Rady Evropy.

Kromě mnohostranných smluv platí i mezinárodní smlouvy bilaterální. Typickými bilaterálními mezinárodní smlouvami jsou smlouvy mezi ČR a Slovenskem.

Zcela specifický režim mají mezinárodní smlouvy uzavírané v rámci EU. Smlouvy, které jsou označeny jako tzv. nařízení jsou podle unijních norem přímo vykonatelné a stávají se přímo a v plném rozsahu součástí právního řádu všech států EU, a to pouze s jasně stanovenými výjimkami. Pro oblast rodinného práva jsou důležitá dvě nařízení Rady EU č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech krátce označované jako tzv. Brusel I. a nařízení Rady EU č. 2201/2003 označované krátce jako Brusel II., které upravuje příslušnost a uznání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti."

Autor: Jan Hloch
klíčové slovo:
spustit audio