V Česku přibývá osamělých matek

Podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd České republiky v Česku přibývá počet osamělých matek. Tým socioložky Dany Hamplové se ve výzkumu zaměřil na matky s dětmi a zvláště na matky, které po narození dítěte zůstávají svobodné.

Podle údajů Českého statistického úřadu se počet dětí, které se narodily mimo manželství, za posledních patnáct let víc než zdvojnásobil. V roce 1993 se 13 procent dětí v Česku narodilo mimo manželství. Za prvních devět měsíců loňského roku se více než třetina dětí narodila neprovdaným matkám. Výzkum Sociologického ústavu Akademie věd se zaměřil právě na matky, které jsou neprovdané. Zjišťovalo se, jestli tyto matky žijí v nesezdaných soužitích nebo jsou osamělé a také důvody, proč některé matky zůstávají svobodné. Tyto důvody přiblížila Eva Soukupová, která na výzkumu spolupracovala.

"Tady je důležité zmínit, že my jsme se ptali pouze těch matek. Takže těžko říct, jestli jsou jejich odpovědi úplně objektivní a pravdivé, ale ukazovalo se, že většinou jsou to externí důvody. Matky se rozdělily na třetiny. Vznikla skupina, která tvrdila, že by ráda vstoupila do manželství, ale bohužel nemá vhodného partnera nebo nevěří tomu vztahu. Potom tam byly matky, které většinou žily v nesezdaném soužití. Ty byly také více vzdělané, ty tvrdily, že nevstupují do manželství protože nechtějí, nepřijde jim to důležité. A třetina byly matky, které žily většinou v nesezdaném soužití, ale tomu vztahu moc nevěřily, nevěřily budoucnosti."

Jaký je mezi svobodnými matkami podíl těch, které žijí osaměle?

"Z toho vzorku matek, které byly neprovdané jich zhruba půlka žila bez partnera a půlka žila v nesezdaném soužití. Což je poměrně překvapivé, protože se předpokládalo, že děti, které se rodí matkám, které jsou neprovdané, se rodí do nesezdaných soužití, ale bohužel to není pravda."

Eva Soukupová říká, že fakt, že žena je neprovdanou matkou, často velmi úzce souvisí se vzděláním a věkem.

"Čím vyšší vzdělání má budoucí matka, tak tím větší je pravděpodobnost, že bude provdaná nebo že bude žít s partnerem a naopak. Pokud se týče toho věku, tak se ukazuje se, že i žena s nižším vzděláním pokud by si pár let na to mít dítě počkala, tak by s větší pravděpodobností porodila to dítě už v manželství a ne jako neprovdaná."

Dalo by se z toho, že se velké procento dětí rodí mimo manželství, usuzovat, že se obecně změnil hodnotový žebříček Čechů?

"My se domníváme, že se ani tak nezměnily hodnotové žebříčky všech Čechů, ani se tak nezměnily hodnotové žebříčky těch žen, jako spíše hodnotové žebříčky těch partnerů. Ukazuje se, že dříve bylo hodně předmanželských početí. Když žena jako mladá otěhotněla, tak se lidé vzali, protože existoval nějaký společenský tlak na to, aby se vzali. Nyní už ten společenský tlak tolik není. Je větší tolerance k nesezdaným soužitím, tudíž ti muži, pokud jsou postaveni před svobodnou volbu, spíše volí to partnerku si nevzít. Nevím, jestli to je úplně změna hodnot celé společnosti, i když jsme samozřejmě více tolerantní, možná je to větší možnost svobodné volby."