Otcové, kteří jsou u porodu, více pomáhají při péči o dítě

Táto, jak na to - tak se jmenuje projekt ministerstva práce a sociálních věcí. Jeho cílem je oslovit otce, aby se zapojovali do péče o své děti, ale také zaměstnavatele, aby takový zájem akceptovali. Součástí projektu byl i průzkum, jak se čeští otcové o své děti starají.

Mladší generace otců je výrazně modernější, naopak otcové starší 45 let jsou převážně zastánci tradiční výchovy. Péče o dítě by měla být podle nich převážně na matce. Takovýchto tradičně zaměřených mužů je v ČR zhruba 39 procent, naopak moderních asi 61 procent. Jak uvedla Hana Friedlaenderová ze společnosti Mediaresearch, zájem o aktivní rodičovství se zvyšuje.

Foto: Štěpánka Budková,  Radio Prague International
"Mladší generace otců již přijala v mnohem širší míře názory moderního otcovství a genderové rovnosti. Projevuje se to potom i v praktické části - v míře zapojení do každodenních činností."

Do jakých činností se otcové nejčastěji zapojují?

"Nejčastěji se zapojují do činností, které jsou nějakým způsobem spojeny s volným časem. Je to například zajištění rodinné dovolené, nákup sportovních potřeb, organizace sportovních akcí i třeba volného času dětí. Méně už se zapojují do aktivit, které jsou spíše pečovatelského charakteru, jako je například příprava jídla, buzení. A úplně nejméně se zapojují do aktivit, které jsou spojené s nemocí dětí."

V průzkumu odpovídalo 1147 otců nezletilých dětí. Mimo jiné ukázal, že pokud se otec účastní porodu dítěte, má k němu silnější vztah a více se mu věnuje i v dalších letech. Mladí otcové ve věku 25 až 34 let se porodu účastní ve 44 procentech.

"Účast u porodu se stává běžnou záležitostí. Výzkum prokázal, že má vliv na míru každodenní péče a to jak o starší, tak o nejmenší děti, kde se to týká činností jako je krmení, přebalování a podobně."

Zapojení otců do každodenní péče o děti zatím v Česku příliš rozšířené není. Cílem projektu je proto nejen oslovit otce, ale i zákonodárce a zaměstnavatele, aby jim vycházeli vstříc, uvedla Hana Friedlaenderová.

"Zaměstnavatelé se domnívají, že otcové si o to ani moc neříkají. Na druhou stranu se také projevilo, že zaměstnavatelé nejsou zatím v široké míře připraveni na nějakou vyšší aktivitu otců v té každodenní péči."

Projekt 'Táto, jak na to' bude stát 7 milionů 600 tisíc korun. Většinu pokryjí prostředky z Evropského sociálního fondu. Čeští muži mají možnost jít na rodičovskou dovolenou teprve od roku 2001 a zatím ji využívá asi jedno procento z nich. Dílčí výsledky výzkumu však potvrzují, že o aktivní otcovství zájem zvolna stoupá. Naráží ale na překážky, z nichž největší je nutnost materiálního zabezpečení rodiny. A protože většinou muži vydělávají víc peněz než jejich partnerky, zůstává výchova dětí na matkách.