Vznikne Státní úřad pro mimořádné situace?

Česko možná bude mít novou instituci - Státní úřad pro mimořádné situace. I když Bezpečnostní rada státu jednání na toto téma neuzavřela, hlavní úkol nové instituce je jasný - řízení krizových situací nevojenského charakteru, jako jsou například přírodní katastrofy nebo průmyslové havárie. Další podrobnosti má Josef Kubeczka.

Vytvořením úřadu se mají sloučit pravomoci generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Správy státních hmotných rezerv. Bezpečnostní rada státu tento záměr zatím neposvětila. Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, který je pod návrhem podepsán, vidí dvě možné varianty dalšího postupu.

"Buď bude vytvořena transformovaná instituce tak, že bude sloučeno generální ředitelství Hasičského záchranného sboru a Správa státních hmotných rezerv a vymezeny kompetence, tak, jak to bylo navrhováno, plus doplnění tohoto materiálu o připomínky, které zazněly na Bezpečnostní radě státu, nebo existuje varianta začleněné Správy státních hmotných rezerv a této transformace tak, že by subjektem, který by měl gesci do budoucna a přímou gesci v řízení, bylo ministerstvo vnitra. My máme na základě té debaty připravit společně, tedy předseda Správy státních hmotných rezerv, ministr vnitra a já, podklady pro jednání Bezpečnostní rady státu. O výsledku tedy zatím není rozhodnuto."

Opozice ale už nyní návrh na zřízení nového úřadu ostře kritizuje. Například místopředseda Poslanecké sněmovny a stínový ministr vnitra za Občanskou demokratickou stranu Ivan Langer soudí, že navrhované změny by znamenaly vznik instituce bez politické odpovědnosti. Je přesvědčen, že současný záchranný systém funguje v zásadě dobře, byť je vždy co vylepšovat.

"Prostě toto znamená další sesložitění celé situace a řídící struktury. To, že generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru bude nadřízen někdo jiný, podle mého názoru opravdu nepovede ke zlepšení. Jsem přesvědčen, že to je zbytečná změna organizační struktury, zbytečný úřad."

I ministr Urban připouští, že současný záchranný systém funguje dobře, což se projevilo během povodní v roce 2002. Soudí však zároveň, že koordinovaná činnost přinese své ovoce a správa bude jednodušší. Podle něj se sjednocením jednotlivých úřadů záchranné práce zefektivní a zrychlí.

"Jde o to, že stojí za to přemýšlet, zda lze vylepšit systém, který chrání životy, zdraví a majetky občanů České republiky. Myslíme si, že přemýšlet o tom, jak systém vylepšit, je naší povinností. V každém případě nezatížíme státní rozpočet nějakými dalšími prostředky, neuděláme ten systém složitější. Naopak. Hledáme zjednodušení, hledáme koordinaci, hledáme rychlejší řešení různých krizových situací, jak přírodních, tak průmyslových havárií či teroristických útoků. Je to snaha celý systém zlepšit a zjednodušit. V současné chvíli není nic uzavřeno."

Bezpečnostní rada státu se má touto záležitostí znovu zabývat na své příští schůzi za několik týdnů.