XIII. Všesokolský slet - účast sokolů ze zahraničí

/připravila Eva Petržílková/

Pod záštitou prezidenta Václava Havla a Mezinárodního olympijského výboru vrcholí v těchto dnech v Praze přípravy na XIII. Všesokolský slet, který je zařazen do programu Praha - evropské město kultury 2000. Hlavní vystoupení na stadiónu Evžena Rošického i průvod Prahou proběhnou 1. a 2. července, už celý týden dopředu však probíhá řada sletových sokolských akcí - např. dny sportu, kultury a vědy či Sletový běh Terryho Foxe. Do hlavních skladeb se zapojí i sokolové z mnoha koutů světa, kteří se do české metropole sjíždějí od uplynulé soboty. Jak řekl Radiu Praha předseda Světového svazu sokolstva dr. Stanislav Doutlík, sokolové ze zahraničí také nebudou např. chybět 27.-28.června na Mezinárodní vědecké konferenci, jejímž hlavním tématem bude "Hromadné pohybové aktivity v národních programech sportu pro všechny"... Tolik dr. Stanislav Doutlík k akcím Všesokolského sletu, kterých se zúčastní sokolové ze zahraničí. Těch by mělo letos přijet do České republiky kolem 2000 tisíc. Podrobněji se k jejich účasti na sletu i k dalším zajímavostem o sokolstvu doma i v zahraničí vrátíme v páteční rubrice.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio