Z krajanského tisku

Konference 'Krajané a exil'
0:00
/
0:00

Zpravodaj z Belgie, který získal novou grafickou podobu, se vrací k zářijovému setkání krajanů v Praze. Jeho téma znělo Krajané a exil 1948 – 1968.

Anita Březinová ve Zpravodaji stručně shrnuje vlastní příspěvek nazvaný “Vliv československé emigrace na mladou eurogeneraci v Belgii.” Vychází z ankety, v níž oslovila tři věkové skupiny s otázkou, zda se cítí nějak ovlivněni krajanským exilem, emigranty a jestli se zajímali o jejich životní osudy.

Anita Březinová
Věkovou skupinu od 25 do 35 let označuje jako velmi sebevědomou českobruselskou generaci, kterou více zajímá, kde je v Belgii dobrá cyklostezka, než to, za jakých okolností se přebíhaly hranice. Totalitní režim jim absolutně nic neříká, necítí se nijak ovlivněni, žijí ve svobodné Evropě. Generace mladšího středního věku, tedy od 35 do 45 let si je vědoma faktu, že nic nebylo zadarmo, ani svoboda. Všichni se shodli na tom, že odejít do emigrace/exilu byl krok velmi náročný. K emigrantům cítí úctu, protože to vše měli velmi složité. Věková skupina od 45 let výše se cítila ovlivněna emigrací a totalitním režimem nejvíce. Někomu odešel za dramatických okolností spolužák, někomu soused, nebo blízký příbuzný. Všichni si pamatovali na to, jak jim ve škole vstup sovětských vojsk přikrášlili a doma se od rodičů dozvídali jinou pravdu, připomíná ve Zpravodaji z Belgie Anita Březinová.


Nový domov rozšiřuje své texty v angličtině na úroveň samostatné přílohy. „Doufáme, že tímto způsobem můžeme informovat širší skupinu našich příznivců či přátel českého a slovenského původu, kteří však neovládají náš jazyk,“ píše úvodník Nového domova. V něm najdeme také původní text Deklarace o nezávislosti československého národa, kterou 18. října 1918 v Paříži podepsali Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Rastislav Štefánik.


I. československá brigáda Jana Žižky z Trocnova
Týdeník chorvatských Čechů Jednota píše o oslavách 65. výročí vzniku I. československé brigády Jana Žižky z Trocnova. Jako součást Národně osvobozeneckého vojska Jugoslávie byla v druhé světové válce největší menšinovou jednotkou v Evropě a kromě Čechů a Slováků byli v ní také příslušníci dalších národností – Chorvaté, Srbové, Maďaři. „Češi a Slováci věděli, pro kterou stranu se mají rozhodnout. Neměli o tom žádné pochybnosti,“ cituje týdeník jednoho z účastníků shromáždění. Podle slov dalšího z nich československá brigáda nejenže „přispěla k boji proti fašistickým okupantům, ale šířila také kulturu mezi národy.“


Časopis Čechoaustralan gratuluje krajanu Josefu Chromému, k dalšímu významnému ocenění - Tasmanian Export Leadership Award za rok 2008. Vyznamenání je oceněním jeho přínosu pro rozvoj masného a vinařského průmyslu a exportu nejen v Tasmánii, ale v celé Austrálii.

Autor: Peter Gabaľ
klíčové slovo:
spustit audio